Politik

EU og internationalt

En række af de vilkår, som gælder på det danske arbejdsmarked, stammer fra EU-regulering. Det handler bl.a. om vilkår vedrørende tidsbegrænset arbejde, deltidsarbejde, arbejdstid, ansættelsesbeviser, ligestilling, arbejdsmiljø, virksomhedsoverdragelse og ferie. Målet med EU-arbejdet i Akademikerne er at sikre afgørende indflydelse på udviklingen af nye EU-initiativer, der kan få betydning for ændring af arbejdsvilkårene for akademikere på det danske arbejdsmarked.

Fælles politikplatform Akademikerne, LO, FTF og DA: The future European labour market - new challenges towards 2019

[X]