Politik

HK og Akademikerne lancerer nyt ”Ekspertpanel for platformsøkonomi”

Digitale platforme, hvor man kan sælge sin arbejdskraft til virksomheder over hele verden, udfordrer ordentlige vilkår for arbejdstagere og virksomheder i Danmark. Inden for 20 år vil en tredjedel af alle de job, vi kender i dag forsvinde, mens vi ikke kender en brøkdel af de nye job, der kommer til. Der er behov for en tilpasning af den danske model til et mere digitalt arbejdsmarked og en åben dialog mellem fagbevægelsen, det eksisterende erhvervsliv og nye digitale virksomheder.

HK og Akademikerne nedsætter nu et ”Ekspertpanel for platformsøkonomi”, der skal komme med konkrete løsningsforslag på en række af de mange udfordringer, der følger i kølvandet på platformsøkonomien. Toneangivende repræsentanter fra IT-virksomheder, platformsøkonomiske virksomheder, fagbevægelsen, arbejdsgivere samt forskere fra ind- og udland deltager. Det første møde finder sted i midten af januar 2017.

Et hav af spændende muligheder

Platformsøkonomien åbner for en fagre nye verden for både arbejdstagere og virksomheder. Langt flere vil blive freelancere i fremtiden, og de digitale platforme booster virksomhedens konkurrenceevne og åbner dermed for et enormt vækstpotentiale. Men skal udbredelsen af platformsøkonomien i Danmark blive en succeshistorie, så skal de udfordringer, som arbejdstagere og virksomheder møder, tages seriøst.

Nye udfordringer for arbejdstagere og virksomheder

Disse udfordringer handler bl.a. om, hvordan vi sikrer, at kommende generationer af arbejdstagere kan se frem til et arbejdsliv,

- hvor der også er en indkomst i perioder med sygdom, arbejdsløshed og under barsel
- hvor der også er midler til at opkvalificere sig og opretholde egen markedsværdi
- og hvor de unge, som kommer ud på arbejdsmarkedet i dag, også kommer til at stå med en pensionsopsparing, når de en dag trækker sig tilbage efter et langt arbejdsliv

Virksomhederne i Danmark skal have de bedste muligheder for at drage nytte af den fremadstormende digitalisering. Den må ikke føre til unfair konkurrencevilkår. Det kræver en udvikling,

- hvor der kommer styr på nye virksomheders skattebetalinger
- hvor arbejdsmarkedet er veluddannet, og det offentlige fortsat garanterer uddannelser af høj kvalitet
- hvor der er lige vilkår for hele erhvervslivet, når det kommer til lovgivningsmæssig regulering og krav
- hvor forsikringsforhold og ansvar er retfærdigt fordelt mellem arbejdsmarkedets parter, de nye digitale tjenester og det offentlige

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Den danske model skal udvikles, så den passer til virkeligheden i dag. Vi skal komme med løsninger, der skaber større sikkerhed for arbejdstagere, forbrugere og fleksibilitet for virksomhederne. Derfor sætter vi nu gang i et udviklingsarbejde. Resultaterne af dette arbejde vil vi præsentere for regeringen”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Kim Simonsen, formand for HK, udtaler:

”Vi må i fagbevægelsen erkende, at vi er udfordret på, hvordan vi bruger teknologien rigtigt, dvs. på en måde, der kan generere job og skabe nye udviklingsmuligheder for vores medlemmer. Det er ikke nogen let opgave og kalder på, at vi i fælleskab må arbejde på en strategi, der kan give en række svar på mange af de spørgsmål, som vi møder fra vores medlemmer, der arbejder i de digitale virksomheder”, siger Kim Simonsen, formand for HK.

Den danske model

"Ekspertpanel for platformsøkonomi" skal være klar til at designe løsninger uden fortilfælde. På den måde kan den danske model fortsætte sin løsningsorienterede, selvregulerende tradition – og gøre platformsøkonomien til en del af succeshistorien med en partstyret velfærdsmodel.  

Pressekontakt

[X]