Politik

Videnpilotordningen er væk - en ny innovationsordning for SMV’er åbner til august

Videnpilotordningen lukker. Støtte til ansættelse af højtuddannede bliver fremover en del af den nye innovationsordning ”InnoBooster” rettet mod SMV’erne.

Akademikerne arbejder for en vækstpilotordning, der kan give langt flere virksomheder et vækstløft ved at ansætte en højtuddannet med støtte i en introduktionsperiode.

Videnpilotordningen har i de senere år fungeret som et godt og velprøvet redskab til at sikre matchet mellem højtuddannede og private virksomheder, som gerne vil arbejde med udvikling og innovation. Ordningen har fra starten i 2005 bragt ca. 1300 videnpiloter ud i SMV’erne, og det årlige volumen har været voksende, idet ca. 300 videnpiloter kom op at flyve i 2013. Men nu er det slut – ordningen lukkede den 20. juni 2014 for at give plads til en ny samlet innovationsordning rettet mod SMV’erne: Innobooster. Den forvaltes af Innovationsfonden og lanceres 12. august 2014.

De senere år har der været stor fokus på, at et videnpilotprojekt skulle være innovativt. Det har ikke været nok, at videnpiloten eksempelvis kunne bidrage til at skabe vækst ud fra den eksisterende forretningsmodel eller kunne bidrage til øget eksport af kendte produkter. De virksomheder, som gerne ville ansætte en videnpilot, skulle have et reelt innovationsprojekt med i tasken.

Det bliver også tilfældet med den nye SMV-rettede ordning, InnoBooster, hvor kravet er, at virksomheden skal udarbejde en innovationsplan for at sætte fokus på virksomhedens udviklingsstrategi. Hvis virksomheden anses for udviklingsparat, kan den søge om økonomisk hjælp til en individuelt tilpasset "videnpakke", hvor der kan gives tilskud til fx ansættelse af højtuddannede eller samarbejde med en videninstitution.

Akademikerne finder det ærgerligt, at videnpilotordningen ikke længere eksisterer som et godt brand for ansættelse af højtuddannede i SMV’erne, for ordningen er kendt blandt virksomhederne, og den er velfungerende. Akademikerne ser samtidig positivt på den nye ordning, som har et stærkt fokus på virksomhedens innovation, og som fortsat er en mulig vej til at ansætte højtuddannede i SMV’erne med tilskud.

Men Akademikerne ser dog også et behov for en bredere og mere tilgængelig ordning for virksomheder, der søger hjælp til udvikling og vækst, men som ikke har et innovationsprojekt. Vores forslag om en vækstpilotordning indebærer intro-støtte til ansættelse af en højtuddannet efter ca. samme principper som videnpilotordningen, men uden et stramt krav til innovationshøjden i projektet.

Ordningen bør have et volumen på mindst 1000 vækstpiloter om året og kan finansieres med de midler, som tidligere blev anvendt til 6 ugers selvvalgt uddannelse for akademikere. På den måde kan vi få de unge akademikere i sving i SMV’erne, så det giver vækst og udvikling i virksomhederne og samtidig nedbringer ledigheden.

Mere om InnoBooster:

http://innovationsfonden.dk/innobooster/

Mere om vækstpilotordningen: Læs mere.

Mere information:

Chefkonsulent Karen Skytte, tlf. 22 49 58 65

Chefkonsulent Anne Sofie Fogtmann, tlf. 22 49 58 67

[X]