Politik

Ungereglernes konsekvenser for dimittenderne

AC har i samarbejde med de akademiske a-kasser lavet en undersøgelse blandt ledige dimittender om unge-reglernes konsekvenser for ledige akademikere.

AC har i samarbejde med de akademiske a-kasser lavet en undersøgelse blandt ledige dimittender om unge-reglernes konsekvenser for ledige akademikere.
 
Baggrunden for undersøgelsen er, at AC gennem det seneste årstid har fået stadig flere indmeldinger om urimelige eller usammenhængende behandling af de unge ledige. Meldingerne fra de unge dimittender har haft meget forskellig karakter, men der har dog været den fællesnævner, at man har oplevet aktiveringen gennemført for reglernes og rettidighedens skyld og ikke af hensyn til den enkelte ledige dimittends behov. Den situation var baggrund for, at AC i sensommeren 2010 besluttede at igangsætte nærværende undersøgelse af aktiveringsreglernes oplevede konsekvenser for de ledige akademikere.
 
Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 unge dimittender i september/oktober 2010. Undersøgelsen er suppleret med enkelte kvalitative interviews med respondenterne.
 
De vigtigste resultater af undersøgelsen er:
  • 80 pct. af dimittenderne vurderer, at aktiveringsforløbet som følge af unge-reglerne ingen effekt har i forhold til at komme hurtigere i job, eller for nogle dimittender har det ligefrem betydet, at de er kommet langsommere i job end de ellers ville have gjort.
  • 80 pct. af jobsøgningskurser har været virkningsløse.
  • 20 pct. af de offentlige løntilskudsjob fortrænger ordinær ansættelse.
 
Læs om hele undersøgelsen her  
[X]