Politik

Ungepakke målrettet ungdomsarbejdsløshed

ACtuelt: Gode takter i ny ungepakke målrettet ungdomsarbejdsløshed

Der er i dag indgået bredt forlig bestående af regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om 12 nye initiativer, der skal styrke indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed.
 
Udgangspunktet for forhandlingerne har været regeringens udspil fra april om en tredje ungepakke, men ikke alle forslag er gledet glat igennem forhandlingsforløbet. Fx er det lidt kontroversielle forslag om udvidelse af virksomhedspraktikkens længde fra 4 til 13 uger blevet taget af bordet.
 
Tre initiativer er særligt rettet mod at reducere dimittendledigheden:
 
For det første indeholder pakken en markedsføring af akademikere, hvor der i årene 2011 og 2012 afsættes 1 mio. kr. til en kampagne, som skal synliggøre akademikernes evne til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikere og små og mellemstore virksomheder. Kampagnen skal supplere de nuværende initiativer, som AC gennemfører overfor virksomheder i yderområderne. Som allerede udmeldt i forbindelse med regeringens udspil, så er det AC's vurdering, at man kan nå et stykke ad vejen med 1 mio. kr. årligt (2011-2012) til markedsføring af akademikere overfor de små og mellemstore virksomheder, men at der skal meget mere til, hvis man skal nå rundt til hele potentialet af små og mellemstore virksomheder, som kunne have glæde af ansættelse af en højtuddannet.
 
For det andet iværksættes et nyt initiativ i forhold til at hjælpe ledige unge akademikere i job, nemlig en erhvervsrettet kompetenceudvikling for akademikere, hvor der bliver oprettet en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, som skal bruges til opkvalificering af nyansatte akademikere i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud.  Initiativet er allerede afprøvet i et pilotforsøg - det såkaldte brobygningsprojekt fra 2009 - og på baggrund af de positive erfaringer herfra, forventer AC, at denne pulje bliver et godt redskab til at hjælpe flere unge akademikere i beskæftigelse
 
For det tredje tilføres nye penge (5 mio. kr. i 2011) til den succesrige videnpilotordning, som støtter små og mellemstore virksomheder, der gerne vil tilføres akademisk arbejdskraft i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter, men ikke tidligere har haft erfaring med at ansætte akademikere. De 5 mio. kr. vil dog sandsynligvis ikke kunne række til resten af året. Puljen er allerede løbet tør for midler to gange i år. Det er således positivt, at der nu findes nye penge igen, men AC anbefaler, at der fra politisk hold gøres mere for at sikre kontinuitet i ordningen, da den nuværende stop-go strategi er uhensigtsmæssig især på bunden af et endnu meget spinkelt økonomisk opsving blandt de små og mellemstore virksomheder.
 
Det er AC's samlede vurdering, at denne kombination af hhv. intensiv virksomhedskontakt, forbedrede opkvalificeringsmuligheder samt fleksibel og ubureaukratisk tilskudsmulighed først i ansættelsesforløbet, er den rigtige vej at gå i indsatsen mod den voldsomme dimittendledighed, samtidig med at vidensniveauet i SMV'erne får et tiltrængt løft, som styrker produktiviteten og konkurrenceevnen.
 
AC vil dog også fremover følge udviklingen tæt for at se, om der er behov for yderligere akademikerinitiativer.
 
Se mere om ungepakken på http://www.bm.dk/.
 
[X]