Politik

Styrk virksomhedernes adgang til viden

De erhverv som har nem adgang til ny viden og højtuddannede medarbejdere, står for den største værditilvækst i dansk økonomi, skriver DØR. Behov for nye, enklere erhvervsstøtteordninger for at styrke at flere dele af det danske erhvervsliv – også i yderområderne – kommer ind i en stærkere udvikling.

Det svage økonomiske opsving har bidt sig fast, men Danmark har stadig et stort potentiale for vækst, hvis vi kan lykkes med at få mere viden ud i de tusinder af mindre virksomheder, der ligger i landets yderområder. Det skriver DØR i sin nye rapport. Et højt vindeniveau blandt virksomhedernes medarbejdere styrker virksomhedernes produktivitet og muligheder for at vokse.

”Nu skal der fokus på, hvordan vi sikrer, at de mindre virksomheder i hele landet får nemmere adgang til viden, der skaber vækst. Som DØRs rapport understreger, er der et stort vækstpotentiale i at løfte vindeniveauet i landets små og mellemstore virksomheder. Hvis vi ønsker at styrke sammenhængskraften i Danmark, skal vi hjælpe virksomhederne med at løfte deres videnkompetencer. Derfor er der behov for tiltag, der gør, at højtuddannede søger mod yderområderne”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Erhvervsstøtteordninger vitaminpiller til yderområderne

Der er rekordmange ledige nyuddannede i arbejdsstyrken. En af grundene hertil er, at de mindre virksomheder ikke har tradition for at ansætte højtuddannede. De nyuddannede fra universiteterne og de mindre virksomheder i landets yderområder finder derfor ikke hinanden af sig selv.

Derfor ønsker Akademikerne en udvikling af nye, enkle erhvervsstøtteordninger, der skal øge vidensniveauet i landets mindre virksomheder, og som i en overgangsfase kan medvirke til nedbrydning af de barrierer hos både virksomhed og arbejdstager, der gør, at markedet ikke fungerer af sig selv.

Konkret foreslår Akademikerne, at der politisk tages initiativ til at lancere en ny vækstpilotordning, som skal styrke virksomhedernes mulighed for at gøre brug af højtuddannede. En ny vækstpilotordning betyder, at virksomheder ved at ansætte en akademiker kan få tilskud til 50 pct. af lønnen i en periode på op til 9 måneder. Et økonomisk tilskud er ofte en afgørende faktor for, om en mindre virksomhed vil vælge at ansætte sin første akademiker.  

Akademikernes skriftlige bidrag til DØR

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

[X]