Politik

Samarbejde med jobcentrene gavner både virksomheder og de ledige

Debatindlæg i Jyllands-Posten af formand for Akademikerne, Ingrid Stage, og formand for Akademikernes, Allan Luplau.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har siden sommerferien benyttet enhver given lejlighed i medierne til at tale nedsættende om a-kassernes indsats over for de ledige medlemmer. Det sker lige før en række eksperter med Carsten Koch i spidsen skal komme med forslag til en reform af beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse ser DA gerne, at eksperterne finder frem til forslag om at indskrænke a-kassernes rolle mest muligt i fremtidens beskæftigelsessystem. Sågar bør rådighedskontrollen ifølge DA overføres til de før så udskældte jobcentre.

DA's mission hviler på en gammeldags tanke om, at der skulle være tale om en fordelingskamp mellem a-kasse og jobcenter om opgaverne.  I virkelighedens verden er den slags tanker imidlertid afløst af et fokus på partnerskaber og tæt samarbejde.

Eksemplerne på samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser om at hjælpe ledige med at komme i beskæftigelse er mangfoldige. Lad os nævne nogle eksempler fra det akademiske område.

I Aarhus har jobcentret i adskillige år haft et tæt samarbejde med de akademiske a-kasser om akademikerindsatsen - et samarbejde, som bl.a. har resulteret i, at Jobcenter Aarhus gentagne gange har scoret højest bl.a. jobcentre, når det gælder de ledige akademikeres tilfredshed med indsatsen.

Når det gælder virksomhedskontakten har de akademiske a-kasser og jobcentrene landet over de seneste par år deltaget i en koordineret virksomhedskontakt styret af Akademikerkampagnen, hvor man tilsammen har besøgt over 7.500 små og mellemstore virksomheder og skabt omkring 2.000 jobåbninger for akademikere i disse virksomheder.

I København er dette samarbejde udvidet med et fælles kursus for konsulenter fra jobcentret og de akademiske a-kasser og organisationer i virksomhedsbesøg målrettet skabelse af nye jobåbninger for højtuddannede i små og mellemstore virksomheder.

I København har jobcentret indgået partnerskabsaftaler med de akademiske a-kasser om en koordineret indsats for at nedbringe overledigheden blandt akademikere i København. Akademikernes, som er den største af de akademiske a-kasser, er endda gået skridtet videre og har etableret fælles indgang for ledige akademikere sammen med jobcentret.

Det strategiske mål er klart for begge parter. Man ønsker en integreret indsats over for de ledige akademikere, hvor parterne spiller sammen og trækker på hinandens spidskompetencer.

I servicebranchen kaldes det one-stop shopping - og i det her tilfælde gælder det for både de ledige og virksomhederne. De ledige oplever en sammentænkt strategi og service på tværs af jobcenter og a-kasse. Virksomhederne får én indgang til beskæftigelsessystemet, når de har behov for assistance til rekruttering af højtuddannet arbejdskraft.

Det er netop sådan en partnerskabsfilosofi, som sikrer, at de ledige og virksomhederne ikke skal løbe fra Herodes til Pilatus. Hvis vi går af DA-vejen, vil resultatet derimod blive et skarpere skel mellem jobcenter og a-kasse fremfor synergi og samarbejde. Det vinder hverken de ledige eller virksomhederne ved.

 

Formand for Akademikerne, Ingrid Stage, og formand for Akademikernes, Allan Luplau

[X]