Politik

Sæt de mindre virksomheders vækst på finansloven

Debatindlæg af Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, bragt i Altinget den 22. august. 2014.

Regeringen ønsker vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Dette gøres ved at få mere viden ud i de mindre virksomheder. Alligevel undlader regeringen at styrke virksomhederne med tiltag, som effektivt løser denne opgave.

Netværkssamarbejdet Akademikerkampagnen har gennem de sidste to år hjulpet regeringen med at indfri sine ambitioner om mere vækst i den private sektor. Det er sket ved at åbne dørene til små og mellemstore virksomheder for 2.500 akademikere.

Men udfordringen er lige nu, at alt for mange udviklingsparate virksomheder tøver med at ansætte en akademiker til at understøtte deres vækstbestræbelser, fordi de er usikre på den økonomiske gevinst ved at inddrage helt nye kompetencer i deres virksomhed.

Derfor foreslår Akademikerne, at regeringen afsætter midler på finansloven til en ny økonomisk støtteordning, en vækstpilotordning.

Eksistensen af de helt rigtige økonomiske støtteordninger spiller en afgørende rolle for virksomhedernes motivation til at ansætte deres første akademiker. I Akademikerkampagnen valgte hele 2/3 af de virksomheder, der åbnede døren for en akademiker at trække på en økonomisk støtteordning den første tid af ansættelsen.  

Akademikerkampagnen og kampagnens samarbejdspartnere, der dagligt er i direkte dialog med virksomhedsejerne konstaterer, at der er behov for en ordning som kan hjælpe virksomheder med vækstambitioner med at komme i gang med fx at udvikle nye forretningsområder eller erobre nye eksportmarkeder. En sådan ordning mangler lige nu i ordentlig omfang efter at Videnpilotordningen er ophørt. 

Med en ny vækstpilotordning får virksomhederne et stærkere incitament til at prøve en akademiker af. Ved at give et økonomisk tilskud på op til 12.500 kr. til lønnen i op til det første år af ansættelsesperioden minimeres virksomhedernes økonomiske risici. Det er afgørende, når de skal prøve kræfter med højtuddannet arbejdskraft – for flere måske for allerførste gang.

Vi ved, at en højtuddannet medarbejder kan kickstarte væksten i en lille virksomhed men vi ved også at matchet mellem de mindre virksomheder og de højtuddannede desværre ikke sker af sig selv. De fleste mindre virksomheder har ikke tradition for, eller tid til, at tænke akademikere ind i udviklingen. Den daglige drift og lederopgaver skal passes og det er derfor nødvendigt med en opsøgende kontakt, hvor virksomhedsejerne tilbydes eksperthjælp og inspiration til, hvordan man bedst skaber innovation og udvikling gennem højtuddannet arbejdskraft.

Akademikerkampagnens indsats har først og fremmest taget afsæt i direkte dialog om virksomhedens udviklingsbehov, hvor vækst er blevet knyttet til den potentielle værdi af højtuddannet arbejdskraft. Den direkte virksomhedskontakt er også vigtig for at gøre målrettede støtteordninger synlige og vedkommende for den enkelte virksomhedsejer. Brugen af ordningerne kræver, at virksomhederne løbende bliver gjort opmærksom på dem, vejledt i brugen af dem med fokus på at styrke den enkelte virksomheds vækst og udvikling.

Der er behov for at få mere viden ud i det private erhvervsliv. Virksomheder med højtuddannede har en højere produktivitet og skaber mere værdi. Konsulenthuset Damvad har beregnet, at hvis vi i Danmark løfter andelen af de højtuddannede i de private virksomheder til niveau med top 5 blandt de europæiske lande i OECD, så vil Danmarks BNP være 20 mia. kr. større. Samtidig viser flere undersøgelse, at værdien af akademikere direkte kan aflæses på en mere positiv bundlinje i virksomheden. Størst effekt er der i virksomheder uden tidligere erfaring med højtuddannet arbejdskraft.  Derfor er det nødvendigt, at en ny vækstpilotordning kommer op at flyve hurtigst muligt.

[X]