Politik

Regeringens forslag til skattereform kan rokke ved tilliden til det danske pensionssystem

Regeringen har i dag præsenteret sin skattereform ”Danmark i arbejde”, skatten på arbejde lettes med 14,1 mia. kr.

 

Hovedelementer:

Topskattegrænsen hæves gradvist til 467.000 kr. frem til 2022. Stigningen kommer kun til at gælde for folk under folkepensionsalderen.

Beskæftigelsesfradraget til alle i arbejde forhøjes fra 5,6 pct. til 10,65 pct. af indkomsten i 2022. Det betyder, at det maksimalt stiger fra 17.900 kr. til 34.100 kr.

Enlige forsørgere vil få et ekstra beskæftigelsesfradrag på 6,25 pct. eller maks. 20.000 kr.

Rentefradrag for boligejere med renteudgifter over 100.000 kr. for et par beskæres yderligere fra 2017.

Børnechecken aftrappes for modtagere, der har en lønindkomst over ca. 760.000 kr. For ægtepar kan der være yderligere aftrapning.

Overførselsindkomsterne skal frem til 2022 have en lavere årlig stigning end ellers planlagt.

Iværksætterskatten afskaffes.

Tiltag mod social dumping. Det såkaldte rejsefradrag nedsættes fra 50.000 kr. til 25.000 kr.

Ældrechecken og pensionstillægget forhøjes.

Lønsumsafgiften på bankernes lønudgifter hæves med 1,8 pct. til 12,3 pct.

Virksomheder får i 2012 og 2013 en ekstra skatterabat ved afskrivning af produktionsudstyr. De vil få mulighed for at afskrive 115 pct. af investeringen i stedet for 100 pct.

Reglerne for firmabiler strammes, så den høje skattesats betales i tre år, uanset hvornår på året man får bilen.

Nu starter regeringens arbejde med at finde et flertal for skattereformen. Undervejs kan der sagtens ske væsentlige ændringer i forhold til regeringspartiernes eget udspil, hvis der skal findes en landingsbane.

Regeringens udspil til en skattereform vil dog indgå som en del af bagtæppet for de netop igangsatte trepartsforhandlinger.

Udspillet vil blive drøftet på næste møde i AC's bestyrelse.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingschef Niels Lykke Jensen nl@ac.dk, tlf. 22495859 eller chefkonsulent Rasmus Conradsen, rc@ac.dk, tlf. 22495867

Regeringens forslag til skattereform

[X]