Politik

Regeringen foreslår reform af international rekruttering

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Skatteminister Morten Østergaard præsenterede i dag Regeringens forslag til en ny reform af international rekruttering, som skal styrke fundamentet for at skabe vækst og velfærd i Danmark. Målet er, at Danmark rekrutterer flere udenlandske højtkvalificerede medarbejdere end i dag.

Det er dokumenteret, at højtuddannede udlændinge, der arbejder i Danmark, bidrager med en stor, positiv nettoindtægt til de offentlige finanser, og at internationale medarbejdere højner produktivitetsniveauet i de virksomheder, hvor de er ansat. Samtidig ved vi, at den danske forskerskatordning har en god effekt på tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft til landet. Alligevel mangler visse brancher højtkvalificeret specialistviden.

Akademikerne hilser derfor Regeringens konkrete forslag til nemmere international rekruttering af højtkvalificerede medarbejdere og forskere samt fastholdelse af internationale studerende varmt velkommen! Det er vigtigt for virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed for dansk konkurrenceevne at forbedre flowet af specialistviden ind i landet!

Formand for Akademikerne, Finn R. Larsen udtaler: ”Det er meget glædeligt med Regeringens handlekraft i denne vigtige sag om international rekruttering! Det er afgørende for fastholdelse og udvikling af innovative, videnstunge virksomheder i Danmark, at rekruttering af internationale specialister gøres nemmere og hurtigere. Viden skal flyde frit ind i landet: Det skaber jobs, indtægter til statskassen og er – ikke mindst – et vigtigt parameter for tiltrækning af flere internationale investeringer og virksomheder. Det må meget gerne blive globalt kendt, at virksomhedsplacering med fordel kan ske i Danmark, fordi de relevante kompetencer altid kan hentes ind – uanset om de er danske eller internationale – og uanset om det er for en blivende periode eller i kortere tid.”

Akademikerne glæder sig også meget over, at Regeringen - bl.a. via forslag om en fast track-model - lægger vægt på, at ansættelser skal ske på danske vilkår, og at reformen skal bidrage til, at de tiltrukne talenter og specialister faktisk indgår i relevante arbejdsmæssige sammenhænge. Ingen er tjent med højtuddannede udlændinge, der er kommet hertil på et misforstået grundlag om, at her er masser af arbejde at få inden for alle sektorer og brancher, og som ender med personlig deroute og triste mediehistorier.

Akademikerne hilser også helhedstænkningen meget velkommen:
Det er rigtigt at tage yderligere hånd om at høste potentialerne ved de mange, dygtige internationale studerende, som allerede er i landet (antallet er fordoblet siden årtusindskiftet) og støtte dem i at starte karrieren her i landet, som det er tænkt med etableringskortet, der giver de færdiguddannede internationale kandidater mulighed for at arbejde i 2 år uden krav om indtjeningsniveau, ligesom de kan starte virksomhed.

Ligesom det er helt centralt, når ambitionen er at indfri de tiltrukne internationale medarbejders fulde potentiale, at der tænkes hele vejen rundt: De internationale specialister kommer hurtigere godt i gang på de danske virksomheder, når den medfølgende familie kommer hurtigere på plads i skolen, international eller dansk, i fritiden - og når partneren finder et relevant job.

Mere information:
Afdelingschef Jakob Brandt – mobil: 24252727

Chefkonsulent Anne Sofie Fogtmann – mobil: 22495867

[X]