Politik

Regeringen fjerner væsentligt incitament for unge til at forsikre sig mod ledighed

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, udtaler:

”Det er uacceptabelt, at regeringen vil indføre en karensmåned for alle dimittender. Forslaget kommer mindre end 1 år efter, at Dagpengekommissionen kom med sine anbefalinger, som regeringen og Dansk Folkeparti sammen med Socialdemokraterne fulgte i et historisk hurtigt forlig om dagpengesystemet. Nu vælger regeringen - som et finansieringsbidrag til 2025-planen - at ændre på en af de grundlæggende præmisser i Dagpengekommissionens anbefalinger. Det rokker ved vores tillid til holdbarheden af de politiske forlig, regeringen indgår.”

”Hvis man indfører en karensmåned for alle dimittender, frygter jeg, at mange af de unge ikke vil komme ind i forsikringssystemet. Det vil på sigt underminere en af grundstenene i den danske flexicurity-model. Tilgangen af nye medlemmer til a-kasserne kommer fra de nye unge på arbejdsmarkedet, hvoraf hovedparten i dag melder sig ind som studerende med mulighed for at få dagpenge umiddelbart efter afsluttet uddannelse”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

[X]