Politik

Reform af førtidspension og fleksjob

Regeringens udspil om reform af førtidspension og fleksjob: Tæt på en fjernelse af muligheden for fleksjob med offentligt tilskud for højtuddannede

Gårsdagens regeringsudspil til en samlet reform af førtidspension, fleksjob m.v. indeholdt som forventeligt en meget radikal omlægning af tilskudsmuligheder og varighed for fleksjobordningen. Forslaget betyder, at den individuelle ordning skal op til revurdering hvert 5. år for alle, der er 40 år og tilkendt fleksjob.
 
Mest gennemgribende betyder den såkaldte "målretning" af ordningen, at fleksjobbere, der tjener over 35.000 kr. om måneden hos deres arbejdsgiver, ikke er berettiget til offentligt tilskud. Allerede hvis man modtager 20.000 kr. i arbejdsgiverbetaling, er der tale om et meget begrænset offentligt tilskud på under 10.000 kr. om måneden.
 
AC er enig i, at der er behov for en samlet reform af indsatsen for personer med nedsat arbejdsevne, herunder at der er behov for en langt stærkere forebyggelsesindsats og tiltag, der gradvist kan bringe de berørte tilbage i ordinært job. Den valgte udformning af den fremtidige fleksjobordning vil imidlertid de facto betyde, at højtuddannede udskrives helt af ordningen og overlades helt til egne evner til at overtale en arbejdsgiver til en form for nedsat arbejdstid.
 
Regeringen foreslår endvidere, at ingen unge fremover skal have tildelt førtidspension, med mindre det er helt åbenlyst, at de aldrig kan forbedre deres arbejdsevne. Alle andre under 40 år skal have et udviklingsforløb, der kan gives op til fem år, og hvis det ikke lykkes herigennem at opnå en brugbar arbejdsevne, kan de unge få flere udviklingsforløb. Et udviklingsforløb skal indeholde tre spor: Beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tiltag. Selv hvis de unge efter flere udviklingsforsøg ikke er kommet tættere på arbejdsmarkedet, er de ikke automatisk berettiget til førtidspension.
 
AC har tidligere - i forbindelse med Arbejdsmarkedskommissionens arbejde - støttet idéen om udviklingsforløb som alternativ til varig placering i førtidspensionen. Om Udviklingsforløb kommer til at virke som tilsigtet kan imidlertid være tvivlsomt, hvis der i implementeringen ikke sikres kommunerne de nødvendige personalemæssige ressourcer og nye værktøjer til at få de under 40-årige gradvist tilbage på arbejdsmarkedet.
 
Udover indførelse af et udviklingsforløb, vil regeringen igangsætte følgende initiativer:
  • Kommuner får nedsat refusionen for førtidspensionister fra 35 pct. til 20 pct.
  • Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb
  • Efteruddannelse for medarbejdere i jobcentre
  • Efteruddannelse for lægekonsulenter
  • Efteruddannelse for socialforvaltninger
  • Hotline til psykiatere for sagsbehandlere i jobcentre
Regeringen vil nu forhandle sit forslag med forligspartierne. Det vurderes, at der i forhandlingerne er betydelig chance/risiko for et endeligt politisk forlig, der ligger tæt på regeringens udspil. Desværre er der meget der tyder på, at en medpræmis bag forslagene i for høj grad har været ønske om umiddelbare besparelser på de offentlige budgetter. I den politiske kontekst anvendes begrænsningerne for højere lønnede med nedsat arbejdsevne tilsyneladende som et selvstændigt argument for at der skulle være en social profil i omlægningerne.
 
AC's bestyrelse vil på sit næste møde den 7. december drøfte de videre implikationer og reaktioner på en omlagt fleksjobordning m.v.
 
[X]