Politik

Produktivitetskommissionen: Vækstpotentiale i SMV’er og opstartsvirksomheder

Politikerne på Christiansborg kan finde god inspiration i Produktivitetskommissionens fokus på de allerede etablerede små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og opstartsvirksomheder. Produktivitetskommissionen har i en række delrapporter i 2013 markeret sig med forslag til, hvordan vækst og produktivitet i disse virksomhedssegmenter kan stimuleres yderligere. Seneste delrapport om uddannelse og innovation er ingen undtagelse.

Uforløst vækstpotentiale i SMV'er - nyt isbryderinitiativ bør overvejes
Den nye delrapport peger på, at støtteordninger, som oplever stor søgning fra virksomhederne, bør styrkes. Ser vi denne pointe i sammenhæng med, at Produktivitetskommissionen tidligere i år anbefalede, at uddannelsesniveauet skal hæves markant i bl.a. servicesektoren, tegnes konturen til et nyt spændende politisk initiativ målrettet udbredelse af højtuddannet arbejdskraft til SMV'er.

Den blandt virksomhederne populære videnpilotordning fokuserer nu snævert på at koble højtuddannede til banebrydende innovationsprojekter i virksomheder under 100 medarbejdere. Ideen bag ordningen kan med fordel tænkes ind i et større isbryder-lignende initiativ, hvor ambitionen bliver, at langt flere  akademikere skal ud i SMV'erne. Den nye ordning skal ikke blot fokusere snævert på innovationsskabelse men have fokus på helt generelt at afhjælpe den vækst- og produktivitetsudfordring, som kommissionen har identificeret i SMV'erne.

Et mere neutralt skattesystem til fordel for innovation i opstartsvirksomheder
Produktivitetskommissionen konkluderer i den nye delrapport, at skattesystemet kan bruges mere aktivt til at stimulere innovation. En relativt nyindført regel fra sommeren 2012, som begrænser aktie- og anpartsselskabers muligheder for at fremføre skattemæssige underskud, fremhæves som en barriere for tilførsel af risikovillig kapital i den kritiske udviklingsfase for virksomheden. Netop de innovative projekter er forbundet med stor risiko, og derfor anbefaler kommissionen en afskaffelse af den såkaldte 60 pct-regel for begrænsning af retten til fradrag for tidligere års underskud.

Akademikerne bakker op om bestræbelser på løbende at evaluere på skattesystemets indvirkning på vækst- og innovationspotentialet i de små og mellemstore virksomheder og ser i kommissionens konkrete anbefaling en mulighed for at hjælpe flere innovationsprojekter i gang til gavn for beskæftigelsen.

Fortsat sparsomme finansieringsmuligheder for opstartsvirksomheder
Akademikerne vil gerne kvittere for Produktivitetskommissionens skarpe analyse og konklusion af krisens indvirkning på nye virksomheders mulighed for opstartsfinansiering. Bankerne har siden krisen haft fokus på, hvorvidt låntagere kan stille den fornødne sikkerhed for lånet fremfor på at kanalisere kapital til de virksomheder, som er mest innovative, og hvor produktivitetsgevinsten og det (samfunds)økonomiske afkast er størst. Kun de virksomheder, som har haft tilstrækkelige aktiver, har haft adgang til lånekapital.

Akademikerne skal dog beklage, at Produktivitetskommissionen ikke benytter analysen til at pege på behov for nye finansieringsmuligheder for segmentet af opstartsvirksomheder, som er afgørende for fortsat vækst og beskæftigelse i Danmark.

At videreføre ordningen med vækstlån frem til 2015 er både en samfundsmæssig kortsigtet løsning og en for virksomhederne dyr løsning. Vækstlånet ydes nemlig til en høj rente, som nye virksomheder i opstartsfasen kan have svært ved at betale, særligt når blikket i opstartsfasen vil være skarpt rettet mod at skabe rentabilitet i virksomheden.

Desuden lyder vækstlån på minimum 2 mio. kr. og er betinget af, at andre långivere deltager i finansieringen. Det betyder med andre ord, at det samlede lånebehov skal være større end 2 mio. kr., og ordningen er således ikke til gavn for den store gruppe af små nye opstartsvirksomheder.

Mere information
Chefkonsulent, Rasmus Conradsen 2249 5867
Chefkonsulent, Käthe Munk Ryom 2249 5866

[X]