Konference-Platformsøkonomi i Norden

Konference: Platformsøkonomi i Norden

Akademikerorganisationerne har sammen med Nordic Innovation igangsat et projekt om vidensintensive platforme i Norden. På konferencen præsenteres resultaterne af projektet. Kom og vær med til at drøfte potentialer for udvikling af platformsøkonomi i de nordiske lande.

Program:

Kl. 10.00- 10.15 Velkomst v. en repræsentant for Nordiske akademikerorganisationer

Perspektiver i platformsøkonomi for Norden v. Nordisk Innovation

Kl. 10-15-10.45 Hvordan fremmer vi platformsøkonomi i Norden – muligheder og begrænsninger. Resultater fra det nordiske projekt om platformsøkonomi og vidensarbejde i Norden V. Rolf Røtnæs, fagdirektør SØA

Kl. 10.45-11.10 Et nordisk arbejdsmarked under forandring – behov for ny regulering? Marianne Jenum Hotvedt, juridisk fakultet, Oslo universitet

Kl. 11-10-11.20  Pause

Kl. 11.20-11.35 Hvad ved vi om de højtuddanede som arbejder på digitale platforme? v. Worksome (tbc)

Kl. 11.35- 12.15 Digitale platforme for højtuddannede i Norden:

                          MePloy, (platform for tolke) Danmark

                          Ahum (platform for psykologer) Sverige              

                          Brainbase, (platform for konsulenter) Norge

                          Solved, Finland

Kl. 12.15-12.30 Spørgsmål og debat

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 13.30-13.50  Derfor bruger vi platformsarbejdere v. repræsentant fra en Bank

Kl. 13.50-14.10 Forbrugerbeskyttelse – behov for EU-regulering af digitale platforme? Marie Jull Sørensen, lektor juridisk fakultet, Aalborg Universitet

Kl. 14.10-14.20 Pause

Kl. 14.20-14.50 The future of work, Marguerita Lane, labour market economist OECD

Kl. 14.50-15.10 Platformsøkonomi i Norden - perspektiver og problemer, Ann Linde, minister med ansvar för nordiska frågor

Kl. 15.10-15.30 Hvordan ser organisationerne på udviklingen af det akademiske arbejdsmarked, herunder de digitale platforme? V. formænd for Akademikerne, N, Akava, Finland Saco, Sverige, BHM, Island og Akademikerne, Danmark.

 

Tilmelding og yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til: International chefkonsulent Käthe Munk Ryom, kmr@ac.dk.

[X]