Politik

Ny ungepakke kommer også akademikere til gode

ACtuelt: Ny ungepakke, som også kommer de unge akademikere til gode

 

Regeringen har afsat yderligere 178 mio. kr. til indsatsen om ungdomsarbejdsløshed, som bliver udmøntet i 13 initiativer. Flere af disse initiativer vil også lette de unge akademikeres bestræbelse på at komme i job.
 
Videnpilotordningen, som har været et vigtigt redskab til at hjælpe unge akademikere i job i små og mellemstore virksomheder, blev tømt for midler allerede inden udgangen af første kvartal 2011, hvilket i høj grad skyldtes en kraftig markedsføring af ordningen fra Akademikerkampagnen.
 
Der bliver tilført 10 mio. kr. mere til ordningen i 2011 og 20 mio. kr. ekstra i årene 2012 og 2013.
 
AC hilser med tilfredshed, at regeringen så hurtigt har reageret positivt på AC's henvendelse til Videnskabsministeren i forrige uge.
 
Et element i pakken er markedsføringen af akademikere, hvor regeringen i årene 2011 og 2012 afsætter 1 mio. kr. til en kampagne, som skal synliggøre akademikernes evne til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikere og små og mellemstore virksomheder. Kampagnen skal supplere de nuværende initiativer, som AC gennemfører overfor virksomheder i yderområderne. Det er AC's vurdering, at man kan nå et stykke ad vejen med 1 mio. kr. årligt (2011-2012) til markedsføring af akademikere overfor de små og mellemstore virksomheder, men at der skal meget mere til, hvis man skal nå rundt til hele potentialet af små og mellemstore virksomheder, som kunne have glæde af ansættelse af en højtuddannet.
 
Regeringen præsenterer også et nyt initiativ i forhold til at hjælpe ledige unge akademikere i job, nemlig en erhvervsrettet kompetenceudvikling for akademikere, hvor der bliver oprettet en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, som skal bruges til opkvalificering af nyansatte akademikere i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud. Det er dog ikke en rigtig varedeklaration at benævne denne pulje som en "Isbryderordning".
 
AC hilser dette initiativ velkommen, idet det er et godt redskab til at puffe flere unge akademikere i beskæftigelse - et redskab, som man allerede har positive erfaringer med på store dele af det øvrige arbejdsmarked.
 
Et mere problematisk element i regeringens ungepakke er forlængelsen af virksomhedsrettet praktik fra 4-13 uger.
 
Det er AC's vurdering, at redskabet anvendt med omtanke kan være en brugbar indgang til det første job for en akademiker. Ordningen indebærer dog også en risiko for misbrug. AC skal derfor anbefale, at man samtidig indfører en stram administrativ styring, overvågning og opfølgning på anvendelsen af denne ordning, således at man undgår misbrug.
 
Se mere om ungepakken på http://www.bm.dk/.
 
[X]