Politik

Ny jobordning bringer de ledige uden dagpenge i arbejde

Regeringen bør tage ansvar for de mange, som har mistet dagpengeretten og få dem tilbage på arbejdsmarkedet. Akademikerne foreslår en ny beskæftigelsespilotordning, som øger de lediges jobmuligheder.

Hver måned meldes der om nye ledige, som mister deres dagpengeret. Indtil nu har der været for langt mellem regeringsinitiativer, som gør de ledige til en aktiv del af beskæftigelsespolitikken og bringer dem tættere på ordinært job.

Derfor foreslår Akademikerne en helt ny jobordning, en beskæftigelsespilot, der giver ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet, en rettighed og et bedre værktøj til selv at skaffe sig et støttet job i en privat virksomhed. Ledige i denne gruppe skal have mulighed for at tage deres arbejdsmarkedsydelse på ca. 14.000 kr/md. med ud i en virksomhed som løntilskud i fx 6 måneder. Virksomheden betaler selv min. 6.000 kr/md. oveni.
  
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler:

”Ledige skal fastholde kontakten til arbejdsmarkedet for enhver pris. Jo længere tid uden tilknytning til en arbejdsplads jo sværere er det at komme tilbage i job. Det er alle enige om. Alle er også enige om, at aktiv beskæftigelsespolitik i form af tæt tilknytning til en virksomhed har stor jobeffekt. Her mangler der aktuelt tiltag fra regeringen målrettet ledige, som er faldet ud af dagpengesystemet.”

”Paradokset i dag er, at ledige, der opbruger dagpengeretten uden at være berettiget til kontanthjælp, hverken har ret eller pligt til at deltage i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er primært forsørgelse. Det er ikke i orden, når vi ved en aktiv virksomhedsrettet indsat øger muligheden for at komme i beskæftigelse.”

Jobordning kan etableres inden for eksisterende økonomiske rammer
Med en ny beskæftigelsespilotordning som en rettighed til de ledige, som har mistet dagpengeretten, vil flere fra denne gruppe bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvor de kan vise en arbejdsgiver, hvad de kan, udvikle deres kompetencer og skabe et nyt netværk. Alt sammen noget der bringer dem tættere på et ordinært job. Og det burde være lige til. Beskæftigelsespiloten kan etableres inden for eksisterende økonomiske rammer og regler i beskæftigelsessystemet.

Fordelene ved en beskæftigelsespilot er ikke til at komme uden om. Fordelene for virksomhederne er, at de for en overkommelig pris både udviser socialt ansvar og får mulighed for at prøve nye kompetencer af i en længere periode for at finde ud af, om ansættelsen bør fortsætte på ordinære vilkår.

Fordelene for de ledige er, at de ved at vise deres værdi som medarbejdere i en konkret virksomhed øger deres muligheder for at fortsætte i samme virksomhed på ordinære vilkår, eller skabe et netværk der måske åbner et andet. Derudover får de konkret erhvervserfaring og kompetenceudvikling, som kan kompensere for en tyngende ledighedshistorik.

Fordelen for samfundet er at langt flere udfaldsramte ledige komme i job end de 30 pct., vi ser i dag. Over længere tid reduceres udstødningen fra arbejdsmarkedet, og dermed øges arbejdsstyrken. Derudover er der intet ressourcetræk på selve beskæftigelsessystemet, idet aktiviteter mv. varetages af den ledige og af virksomheden selv.

Faktaark om beskæftigelsespilot-ordning

Mere information
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk, @finnrlarsen

[X]