Politik

Ministerium endelig villig til at offentliggøre løbende status på udfaldsramte

Hovedorganisationerne fik i dag lovning på dokumentation om de udfaldsberørtes situation efter længere tids pres.

I de første måneder efter nytår er titusinder af ledige i overhængende fare for at miste deres dagpengeret. Det er uvist, hvor mange som kan finde alternativ forsørgelse. Ministeriets forudsigelser hviler på data baseret på adfærden ved en firårig dagpengeperiode og er således behæftet med stor usikkerhed.

Det er afgørende at have et tidsnært og validt datamateriale over, hvad der sker med de mange personer, som mister dagpegeretten, for at kunne vurdere effekten af regeringens akutpakker samt anslå behovet for yderligere tiltag. Sådanne aktuelle målinger er ikke problematiske teknisk set, men politisk har man været tøvende overfor at offentliggøre dem.

Efter tovtrækkeri hen over efteråret i den såkaldte arbejdsgruppe for akutpakke 1 har Beskæftigelsesministeriet i dag i forbindelse med arbejdsgruppens tredje møde endelig givet lovning på at følge de personer, som mister dagpengeretten. For AC, som sidder i arbejdsgruppen, har disse målinger været af høj prioritet, så debatten om de udfaldstruede hviler på et udbygget og sagligt dokumentationsgrundlag.

Konkret er organisationerne nu stillet i udsigt, at så snart ministeriet modtager dagpengekort på de personer, som falder ud af dagpengesystembet, bliver der opgjort en status på personerne. Er de på kontanthjælp, selvforsørgende, sygemeldte etc.?

Af praktiske årsager vil der være en mindre forsinkelse, således at status for de personer, som falder ud af dagpengesystemet i januar 2013, vil kunne forefindes på jobindsats.dk primo marts 2013.

På mødet tilkendegav ministeriet også, at uddannelsesinstitutionerne snarest vil modtage information om finansieringsmulighederne i forbindelse med uddannelsestilbud til de udfaldsramte jf. aftalen om uddannelsesløft til udfaldsramte i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013. Dette haster særligt på akademikerområdet, hvor der for nuværende ikke forefindes et tilstrækkeligt uddannelsesudbud, der er relevant for de ledige.

Som drøftet i AC´s bestyrelse, fortsætter arbejdet med at presse på for en dækkende løsning til de mange udfaldstruede.

Mere information
Afdelingschef., Niels Lykke Jensen, nl@ac.dk, tlf.: 22 49 58 59
Chefkonsulent, Rasmus Conradsen, rc@ac.dk, tlf. 22 49 58 67

[X]