Politik

Ministerdialog om kommende beskæftigelsesreform

Læs formand Erik Jyllings indlæg på det seneste møde mellem partsgruppen og Mette Frederiksen.

I forbindelse med den forestående reform af beskæftigelsesindsatsen afholdes en møderække mellem beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og arbejdsmarkedets parter (den såkaldte partsgruppe). Møderne er arrangeret med udgangspunkt i fokuspunkterne i Carsten Koch-udvalgets kommissorium og har til formål i mere diskuterende form at inspirere ministeren i forhold til brikkerne i den kommende reform.

På andet møde i rækken - afholdt d. 10. juni 2013 - satte ministeren tre spørgsmål til diskussion:

1. Hvad er den største udfordring med de eksisterende regler om rådighed?
2. Hvad er den største udfordring i forhold til manglende mening i den eksisterende indsats?
3. Forslag til konkrete løsninger på de udpegede problemer

Læs formand Erik Jyllings indlæg på mødet vedrørende de tre spørgsmål her. Talepapiret er tilføjet et par eftertanker og er efterfølgende sendt til ministeren.

Næste møde mellem minister og partsgruppen afholdes efter sommerferien med fokus på jobcentrenes virksomhedskontakt.

Læs Akademikernes samlede arbejdsmarkedspolitiske oplæg til minister og Carsten Koch-udvalget her.

Mere information
Erik Jylling, formand for Akademikerne, tlf.: 5128 3945
Rasmus Conradsen, chefkonsulent, tlf.: 2249 5867

[X]