Politik

Mere volumen på de virksomhedsrettede indsatser

Akademikerne har med stor interesse læst i Ekspertudvalgets udredning, at Koch lægger stor vægt på, at også de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige får mest ud af de virksomhedsrettede indsatser. Akademikerne er enige i, at indsatsen skal flyttes helt ud i virksomhederne. Der skal flere ledige i gang på flere virksomheder.

Koch-udvalgets anbefalinger er et stort skridt i den rigtige retning, hvis vi skal reducere antallet af borgere udenfor arbejdsmarkedet.

Akademikerne foreslår derfor på grundlag af Ekspertudvalgets anbefalinger, at de ledige får bedre muligheder for at finde eget job, og at virksomheder og kommunerne får nye, nemme værktøjer til at få de lediges kompetencer i spil og fastholde dem på arbejdsmarkedet – fx under et længere løntilskudslignende forløb.

Formand for Akademikerne, Finn R Larsen, udtaler:

"Hos Akademikerne arbejder vi for, at alle de ledige, der selv kan finde et arbejde på markedet, skal have mulighed for det. Samtidig må vi erkende, at de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de ledige, der modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, står i direkte konkurrence med de nyledige. Oven på en krisetid bør kommunerne derfor gives bedre rammer til at øge virksomhedstilknytningen for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Akademikerne finder det meget problematisk, at vi lige nu ser en lille, men desværre voksende gruppe med en erhvervskompetencegivende uddannelse i længerevarende ledighed. Dette gælder både akademikere og andre uddannelsesgrupper. Ekspertudvalgets arbejde viser med al tydelighed, at beskæftigelsessystemets nuværende tilbud kun har ringe effekt på disse ledige, som ikke bør være i udkanten af arbejdsmarkedet, men som hænger fast der – bl.a. grundet konjunkturerne.

Behov for ny ordning

Akademikerne foreslår derfor, at der etableres en ny ordning, som støtter flere ledige i selv at finde et job, hvor pengene følger de ledige. Det kan være i form af et længere forløb, hvor den ledige i et halvt år får mulighed for at være fuld tid hos en virksomhed uden at skulle søge arbejde hos konkurrenterne imens. Til gengæld skal den ledige udbetales et mindre beløb fra virksomheden ved siden af sin ydelse, og der skal ske en reel forbedring af den lediges adgang til arbejdsmarkedet undervejs. Det kan også være i form af et slags mikrolån.

Denne ordning vil være særlig relevant for de ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som også må ses som en ’lavthængende frugt’ i forhold til hele gruppen af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Alligevel er denne gruppe i stor risiko for at ende som kontant-hjælpsmodtagere, idet de skal konkurrere med dagpengemodtagerne, som reelt set har bedre adgang til de virksomhedsrettede tilbud, jf. Ekspertudvalgets udredning. 

Finn R Larsen udtaler: ”Udvalgets analyse og anbefalinger skal bruges til at tænke nyt - og til at udvise tillid til, at jobcentrene fx kan visitere egnede stærke langtidsledige til selv at finde eller skabe sig sit job. Dette vil samtidig reservere systemets egne kræfter til de svageste ledige, der uanset konjunktur befinder sig permanent i udkanten af arbejdsmarkedet grundet komplekse problemstillinger eller manglende erhvervsgivende kompetencer.”

Læs Akademikernes partsindlæg til Ekspertudvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats - fase 2.

For mere information:
Formand Finn R. Larsen 2966 6977
Chefkonsulent Anne Sofie Fogtmann 2249 5867

[X]