Politik

Ledige skubbes væk fra arbejdsmarkedet

Debatindlæg af Erik Jylling, formand for AC, bragt i JP 22. januar 2013.

Arbejdsmarkedssystemet er et politisk hot emne lige nu på grund af den afkortede dagpengeperiode og stigende ungdomsledighed. Alene de første seks måneder af 2013 forventes 17.000-23.000 ledige at ryge ud af dagpengesystemet. Katastrofalt for den enkelte, men også alvorligt for samfundet.

Uddannelse og arbejdsmarkedsdeltagelse er af stor betydning for den enkelte. Ikke kun af hensyn til velstand men også af hensyn til selvværd og social inklusion. Det er derfor vigtigt at gøre enhver med blot nogenlunde erhvervsevne til en del af arbejdsfællesskabet. Man skal have ret til et job og få løn for det. En løn man kan leve af. Men jobbene skal jo være der.

I Tyskland har man forsøgt at løse gåden ved at definere en arbejdsevne på 3 timer dagligt som adgangstegn til arbejdsmarkedet. Det har ført til oprettelse af såkaldte minijob, hvor lønnen suppleres med dagpenge til et vist niveau. Arbejdsstyrken er hermed øget betydeligt, og antallet på kontanthjælp reduceret.  Den alvorlige bivirkning er imidlertid, at antallet af minijob er eksploderet, fordi reelle, overenskomstdækkede job er trykket lønmæssigt ned som minilønjob eller som freelancers uden kollektive rettigheder eller beskyttelse. Resultatet er en voksende bestand af "working poor" til timelønninger på ned til 4-5 EUR. Det var ikke meningen og har affødt et voksende politisk krav om lovfastsatte mindstelønninger. En udvikling vi nødigt ser i Danmark. Vi skal sikre, at der er et arbejdsmarked - også for ufaglærte og ressourcesvage, men uden forarmning.

Det er interessant, at intentionen i Tyskland er at knytte folk til arbejdsmarkedet og prioritere inklusion, hvor man i Danmark bevæger sig den modsatte vej ved at forlænge genoptjeningsperioden for de, der falder ud af dagpengesystemet, hvorved de marginaliseres og ekskluderes fra arbejdsmarkedet. Derfor bør genoptjeningsperioden forkortes og kriterierne for, hvad der tæller som arbejde i optjeningen af dagpengeretten, revurderes, som en vigtig del af en nyorientering af arbejdsmarkedspolitikken. 

Beskæftigelsessystemet skal indrettes, så man respekterer begge kunder: Arbejdstageren med behov for coaching og kompetenceudvikling samt virksomheden med behov for kvalificeret arbejdskraft. Erhvervspolitikken skal sigte mod at fremme erhvervsklimaet i Danmark og dermed etableringen af arbejdspladser. Altså nettoudvidelse af det totale jobantal. Politikken skal understøtte, at der fastholdes og fremmes såvel innovation som produktion på dansk grund.

 

[X]