Politik

Kvote for offentlige løntilskudsjob bør afskaffes

AC siger nej til den ny kvote for ansættelse med løntilskud i kommunerne, regionerne og staten i 2013. Der er behov for justeringer i løntilskudsredskabet i den offentlige sektor. Første skridt er en afskaffelse af kvotesystemet.

Offentlige løntilskudspladser har gennem tiden hjulpet mange akademikere i arbejde. Men i de seneste år er der sket en voldsom stigning i anvendelsen af instrumentet. AC har i den forbindelse observeret indikationer på fortrængning af ordinære job. AC ønsker, at vi får bragt antallet af offentlige løntilskudspladser et niveau ned.

Derfor har AC sammen med de to øvrige lønmodtagerorganisationer, LO og FTF, valgt ikke at tilslutte sig Beskæftigelsesrådets indstilling om kvoten for løntilskud i kommunerne, regionerne og staten i 2013. Arbejdsmarkedsstyrelsen har indstillet en kvote i 2013 på 23.700 helårspersoner med udgangspunkt i et skøn over ledigheden på 158.000.

AC noterer sig, at KL som offentlig arbejdsgiver slet ikke efterspørger et kvotesystem. Kommunerne vil gerne oprette løntilskudspladser, også uden at være tvunget dertil via en kvote.

Behov for at gennemse reglerne for offentlige løntilskudsjob
Beskæftigelsesministeriet arbejder lige nu på en udredning om løntilskudsordningen, som forventes offentliggjort i marts 2013. Udredningen bør munde ud i en række anbefalinger om justeringer af løntilskudsredskabet, herunder at det ordinære jobperspektiv styrkes.

[X]