Politik

Kun få udfaldstruede har indtil videre fået akutjob

Hård konkurrence om akutjobbene på AC-området.

Der findes endnu ikke en landsdækkende opgørelse over, hvor mange ledige med risiko for at falde ud af dagpengesystemet, som faktisk bliver reddet af regeringens akutjobpakke.

Der er dog indikationer på, at langt fra alle akutjob besættes af ledige fra målgruppen. En ny undersøgelse fra Region Midtjylland viser, at blandt regionens opslåede akutjob er ganske få gået til udfaldstruede ledige. I alt har 18 langtidsledige indtil videre fået et akutjob i Region Midtjylland. Det skal ses i forhold til de i alt 282 opslåede akutjob, som er slået op på sygehuse, i forvaltningen og på øvrige regionale arbejdspladser, hvoraf der er indkommet ansøgninger fra personer i risikogruppen til de 117 af stillingerne.

Af tallene kan der også læses, at Region Midtjylland indtil videre har modtaget 56 ansøgninger fra akademikere med risiko for at miste dagpengeretten. 4 af disse akademikere har fået et akutjob.

Region Midtjyllands opgørelse kan ikke deklareres som repræsentativ for det samlede antal udbudte akutjob, som også omhandler job i den private sektor, i kommuner og i staten, men opgørelsen giver dog et fingerpraj om, hvor lille nåleøjet er for de udfaldstruede med hensyn til at få et akutjob.

Opgørelsen fortæller heller ikke, om de opslåede akutjob er fast- eller korttidsansættelser.

Link til opgørelsen

[X]