Politik

Koch-rapport gør op med den nuværende beskæftigelsesindsats – men mangler vækstfokus

Akademikerne ser positivt på, at der tages et opgør med den nuværende beskæftigelsesindsats og beskæftigelsessystemet, som Koch-udvalget anbefaler. Men i en ny indsats bør der også være plads til et særligt ”akademikerspor” og til øget fokus på freelancere, og dem som går efter at skabe deres eget job gennem iværksætteri.

Den enkelte lediges behov skal mere i centrum. Det bliver realiteterne, hvis regeringen i de kommende måneder vælger at sætte politisk handling bag de anbefalinger, som udvalget under Carsten Koch netop har offentliggjort. Men er det målet, at beskæftigelsesindsatsen også skal bidrage til, at virksomheder opnår bedre muligheder for vækst og innovation er der behov for en mere ambitiøs indsats. 

OECD har tidligere været ude med beregninger, der viser, at Danmark ved at komme blandt top fem i verden, som har flest højtuddannede ansat i private virksomheder, kan hente en stigning i BNP på ca. 20 mia. kr. Den gevinst bidrager forslagene fra udvalget under Carsten Koch ikke i tilstrækkelig omfang til at indløse.

De seneste ledighedstal viser ellers, at der lige nu står et stort antal ledige akademikere parat til at sætte deres kompetencer og viden i spil i erhvervslivet. Aktuelt har gruppen af nyuddannede akademikere en ledighedsprocent på 30 pct. 

Formanden for Akademikerne, Finn R. Larsen udtaler:

"Jeg vil gerne kvittere regeringen og parterne i Koch-udvalget for en inddragende og konstruktiv proces i tilblivelsen af rapporten. Det er positivt, at der nu lægges op til kursskifte i beskæftigelsesindsatsen med fokus på behovene hos de enkelte jobsøgende og større valgfrihed. Jeg er også meget tilfreds med udvalgets anbefalinger om at styrke arbejdet med virksomhedskontakt hos de kommunale jobcentre. Der ligger et stort potentiale i at opkvalificere alle aktører i beskæftigelsessystemet i at blive bedre til at identificere virksomhedernes behov og den enkelte lediges jobindsats og kompetencebehov.
 
"På mangelsiden har jeg noteret mig, at der i anbefalingerne ikke er blevet plads til et særligt "akademikerspor". Der er fortsat behov for over de næste år at skabe mange flere nye jobs på det private arbejdsmarked. For at rykke i den retning kræver det et mere målrettet fokus på virksomhedernes vækstpotentiale og en beskæftigelsesindsats, som formår at matche de højtuddannede lediges kompetencer med virksomhedernes specifikke udviklingsbehov."

"Endelig synes jeg, at det er en mangel, at skabelse af eget job og iværksætteri er fuldstændig fraværende i udvalgets rapport. Flere og flere skal søge deres beskæftigelse via skabelsen af eget job - enten som iværksætter, freelancer eller projektnomade, som skiftevis er ansat og selvstændig. Det er et voksende arbejdsmarked, som et beskæftigelsessystem også bør være gearet til at kunne håndtere."

Læs partsindlægget til Carsten Koch-udvalget fra Akademikerne

Mere information
Formand for Akademikerne, Finn R. Larsen, tlf.: 2966 6977
Sekretariatschef i Akademikerne, Jens Mølbach, tlf.: 2249 5857

[X]