Politik

Indlæg i Information 14/11 2009 af AC's formand

Inger Støjberg spænder ben for unge højtuddannede. Kommentar af Erik Jylling, Formand for Akademikernes Centralorganisation (AC)

Regeringen vil gerne bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Et nyt unuanceret og rigidt regelsæt har imidlertid medført, at regeringen fra dette efterår har lanceret en generel beskæftigelsesindsats overfor unge, som virker stik imod hensigten for mindre grupper som for eksempel nyuddannede akademikere. De unge akademikere fastholdes i offentlig aktivering frem for at få et fornuftigt afsæt til et job i den private sektor.
 
Samtidig har regeringen valgt at lade friske kandidater fra universiteterne stå tilbage på perronen, hvis de skulle være så uheldige at være fyldt 30 år. Konsekvensen er tab af vidensmedarbejdere til de danske virksomheder og en unødvendig underskudsforretning for staten.
 
Sagens kerne er regeringens nye ungeregler: Alle unge uanset uddannelsesbaggrund slås over én kam. Kontanthjælpsmodtageren på 19 år uden uddannelse skal have en intensiveret indsats; samme medicin skal gives de hurtigste studerende, der når at komme ud af universiteterne, før de har fyldt 30 år. Proportionerne er således: hvis du er over 30 år, skal du aktivers efter 9 måneders ledighed i minimum 4 uger, er du under 30 år, skal du aktiveres efter 3 måneders ledighed i minimum 6 måneder.
 
Intentionen om enkelthed i lovgivningen og garanti for en tidlig indsats ud af ledighed til unge er som udgangspunk sympatisk. Regeringen har imidlertid ikke taget højde for, at alder slet ikke er afgørende for ledighedslængden blandt nyuddannede akademikere. Statiske analyser på området er entydige: Aldersinddeling af nyuddannede akademikere giver ikke mening.
 
Dertil kommer, at den aktiveringsindsats, som de unge akademikere tilbydes under det nye regelsæt, er skruet forkert sammen, ift. hvad der hurtigst giver job i den private sektor. Aktivering kan nemlig ikke i de første seks måneder af et ledighedsforløb omfatte ansættelse i private virksomheder med løntilskud. I stedet skal der nu, som en konsekvens af de nye ungeregler, oprettes flere tusinde aktiveringsstillinger i den offentlige sektor.
 
Flere kommuner har allerede meldt ud, at de har vanskeligt ved at finde noget meningsfyldt at sætte de ledige akademikere til. Samtidig indsnævres de nye kandidaters kompetencer til en fortsat karriere i den offentlige sektor, da det nu i bedste fald bliver et udviklingsprojekt i en kommune o.lign., der kan skrives på CV'et; ikke erfaring med udvikling og afsætning af kommercielle produkter.
 
Hvis regeringen vil bekæmpe ledigheden blandt akademikere bør første erkendelse være, at akademikeres største ledighedsudfordring ikke defineres ud fra, om du er 25, 29 eller 31 år.
 
Anden erkendelse bør være, at tidlig aktivering ikke skal foregå i offentlige løntilskudskarruseller men med de aktiveringsredskaber, der kan udvikle de lediges kompetenceprofiler hen imod de erhverv, hvor der er efterspørgsel efter højtuddannede, og hvor de kan gøre en forskel for Danmarks konkurrenceevne.
 
Forenklingen af ungeindsatsen har gjort de nyuddannede akademikere en bjørnetjeneste. Fortsættes denne aktiveringsfilosofi, spilles hasard med fremtidens vidensmedarbejdere.

 

[X]