Politik

AC's Høringssvar om lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

AC hilser det velkomment, at regeringen pr. 1. november lancerer nyt initiativ til at hjælpe de mange udfaldstruede ledige i job

Private og offentlige virksomheder opfordres til at ansætte de ansøgere, som er i risiko for at miste dagpengene. Som tak for hjælpen får virksomheden en præmie på 25.000 kr. efter 12 måneder.

Regeringen spår, at initiativet vil skaffe 12.500 akutjob. Gruppen af udfaldstruede er dog op imod fire gange så stor - jf. antallet af udsendte akutbreve. Endvidere har akutjobaftalens konstruktion en indbygget risiko for, at aftalen blot resulterer i, at allerede eksisterende jobåbninger bliver slået op på et særskilt afsnit af Jobnet, uden at det betyder ændrede ansættelsesmønstre hos arbejdsgiverne.

Lovforslaget kan således ikke forventes at kunne redde størstedelen af de reelt udfaldstruede. AC opfordrer derfor til, at der i en samlet redningspakke til de udfaldstruede også slækkes på genoptjeningskravet og begrænsningerne på supplerende dagpenge. Det er endvidere vigtigt, at en redningspakke til de udfaldstruede suppleres med en plan for egentlig jobskabelse i den private sektor.

I forlængelse af ovenstående skal AC knytte en teknisk bemærkning til lovforslaget. For at få en rettidig og valid belysning af lovforslagets effekt er det nødvendigt løbende i de kommende måneder at opgøre, hvor mange udfaldstruede (akutbrevsmodtagere), som bliver matchet til de opslåede akutjob i Jobnet. En opgørelse af antal udbetalte jobpræmier er utilstrækkelig, da den først vil kunne laves i andet halvår 2013. Derfor bør der til lovforslaget tilføjes krav om løbende opgørelse af "akutmatch" det næste halve år.

[X]