Politik

Højtuddannede er vigtig drivkraft for produktiviteten

AC’s indspil til Produktivitetskommissionen.

Produktivitetskommissionen har inviteret AC til at give bud på, hvordan man fremmer produktiviteten i Danmark.

Kommissionens arbejde igangsættes på en trist baggrund, nemlig at Danmark står overfor en væsentlig vækstudfordring, der bl.a. skyldes en svagere produktivitetsudvikling end i de fleste andre OECD-lande.

Konkrete forslag og ideer
AC kvitterer for en åben proces i kommissionens arbejde. I AC's indspil gives først et kort opridset perspektiv på produktivitetsudviklingen i hhv. den private og offentlige sektor men lægger ellers hovedvægten på at servere konkrete forslag og ideer til, hvordan man kan fremme produktiviteten i Danmark.

AC's forslagskatalog tæller bl.a.:

• Et rejsehold skal hjælpe virksomhederne i gang med forskning
• Flere kandidater ud i SMV'erne via metoderne fra Akademikerkampagnen
• Udvidelse af skattekreditordningen for forsknings- og udviklingsaktiviteterne
• Her-og-nu redningsaktion målrettet første led i fødekæden af højproduktive virksomheder

AC's ideer til fremme af produktiviteten i Danmark

Læs også CFU's svar til produktivitetskommissionen, hvor AC har bidraget

[X]