Politik

Forstærket indsats til langtidsledige

AC inviteres med til at definere ny pakke til bekæmpelse af langtidsledighed.

Baggrunden for regeringens invitation er det store antal ledige, som står til at miste dagpengeretten 1. januar 2013. Alene på akademikerområdet er der over 3.000 personer, som pt. står til at miste dagpengeretten ved årsskifte, med mindre de finder job inden da.

AC hilser initiativet velkommen og vil gå konstruktivt ind i drøftelserne. Pakken bør indeholde såvel en intensivering af velkendte instrumenter som Videnpilotordningen og opkvalificeringsjob (uddannelsespenge følger med ansættelsen), såvel som helt nye instrumenter som fx orlovs- og jobrotationsmuligheder for akademikere med henblik på at stimulere dynamikken på det akademiske arbejdsmarked.

AC opfordrer dog samtidig til realistisk at vurdere, om pakkens indhold vil være tilstrækkelig effektiv på den korte bane.

[X]