Politik

Forsørgelsesgrundlag til udfaldsramte ledige sikres i op til 2 år – men ingen reform endnu

Dagpengereglerne trænger til et grundigt eftersyn, så vi kan få en langtidsholdbar løsning, mener Akademikerne.

Regeringen præsenterede i dag en ny redningspakke til de personer, som har mistet dagpengeretten. Pakkens hovedindhold er en ny såkaldt arbejdsmarkedsydelse, som sikrer forsørgelse til de udfaldsramte ledige, som ikke kan få kontanthjælp, i op til 2 år efter mistet dagpengeret. Dermed får vi en slags trappemodel for forsikrede ledige de kommende par år, indtil ordningen udfases helt ultimo 2016.

"Jeg vil godt kvittere for, at regeringen nu endelig indser, at indfasningen af dagpengereformen har været alt for hård - konjunktursituationen taget i betragtning. Nu er der for en periode sikret et forsørgelsesgrundlag til de udfaldsramte, men der forestår en kæmpe opgave med at sikre en ordentlig beskæftigelsesindsats, som er målrettet de ledige og virksomhedernes behov" udtaler Erik Jylling, formand for Akademikerne, i en kommentar til redningspakken.

Den nye arbejdsmarkedsydelse kommer til at svare til det beløb, som kontanthjælpsmodtagere kan få. Dvs. forsørgere, der modtager den nye arbejdsmarkedsydelse, kan få 80 procent af den højeste dagpengesats. Ikke-forsørgere kan få 60 procent af satsen.

Finansieringen af pakken sker bl.a. ved midlertidigt at hæve a-kassebidraget med maksimalt 60 kr. pr. måned. Det vil sætte a-kasserne under yderligere pres, og Akademikerne havde hellere set, at finansieringen var fundet på anden vis.

Ca. 1650 akademikere har mistet dagpengeretten i de første fire måneder af 2013.

En god nyhed i statsministerens præsentation var, at regeringen har lyttet til Akademikernes ønske om, at ekspertudvalget under ledelse af Carsten Koch nu får som opgave at se dagpengereglerne efter i sømmene. Der er behov for at få lavet en langtidsholdbar løsning for et dagpengeregelsæt, som på flere fronter har vist sig uhensigtsmæssigt.

"I Akademikerne mener vi, at Carsten Koch-udvalget bør få mulighed for at kulegrave dagpengesystemet. Genoptjeningsreglerne er for barske, og systemet er helt utidssvarende i forhold til, at mange flere i dag beskæftiges i atypiske job, som ikke tæller med på samme måde som de traditionelle lønmodtagerjob. Lad os nu få en grundig dagpengereform" mener Erik Jylling.

Akademikernes hovedkrav til en dagpengereform:

• Genoptjeningskravet rulles tilbage til 26 uger
• Loftet over antal uger på supplerende dagpenge hæves
• Bedre mulighed for genoptjening ved løntilskudsjob og jobrotation (herunder indførelse af en 3+3 model for offentlig løntilskud)
• Dagpengeforbrug opgøres i timer i stedet for uger
• Selvbeskæftigede bør ved svigtende omsætning kunne foretage en driftsomlægning
fra selvstændig hovedbeskæftigelse til selvstændig bibeskæftigelse og så modtage supplerende dagpenge
• Både A-indkomst og B-indkomst tæller med, når man opgør beskæftigelsesgraden og dermed tabet i forbindelse med ledighed.

Mere information

Erik Jylling, formand for Akademikerne, tlf.: 5128 3945
Rasmus Conradsen, chefkonsulent, tlf.: 2249 5867

[X]