Politik

Finanslovsforslag 2013: Stadig uafklaret situation for de udfaldstruede ledige

Offentliggørelsen af finanslovsforslaget indeholder ikke afgørende nyheder på arbejdsmarkedsområdet. Ungepakkens elementer var annonceret i forvejen og en redningsplan for de mange ledige, som står til at miste dagpengeretten til nytår, er stadig ”i proces”.

AC har i en tidligere ACtuelt vurderet regeringens udspil til en ungepakke IV, som værende utilstrækkelig. Formand for AC, Erik Jylling, udtalte i den anledning; "Regeringens ungepakke er desværre for uambitiøs. Vi har rekordhøj og fortsat stigende dimittendledighed. I forhold til det foreslår regeringen 110 ekstra videnpiloter i 2013 samt muligheden for en række jobrotationsprojekter, der ikke er velegnet for akademikerarbejdsmarkedet. Vi har behov for at komme op på en større klinge i forhold til problemernes omfang."

Den store gruppe af udfaldstruede ledige kan heller ikke i finanslovsforslaget finde nyt håb. Beskæftigelsesministeren havde indkaldt arbejdsmarkedets parter til en drøftelse d. 17. august, men siden er der ikke kommet nyt om den videre proces. Der kan dog noteres, at regeringens mest sandsynlige aftalepart i forhold til den samlede finanslov, Enhedslisten, har som største prioritet, at der skal iværksættes en redningsplan til denne målgruppe.

AC er kommet med et bud på en redningsplan, der blandt andet indeholder en yderligere styrkelse af videnpilotordningen, en særlig efteruddannelsesindsats i 2013, midler til en håndholdt indsats i Akademikerkampagnen samt bedre mulighed for genoptjening af dagpengeretten.

AC's samlede bemærkningerne til finanslovsforslaget for 2013

[X]