Politik

FFL15: Har regeringen glemt dimittenderne?

I denne uge hvor regeringen offentliggør sit finanslovsforslag for 2015 starter tusindvis at håbefulde nye studerende på landets universiteter. De starter til trods for, at dimittendledigheden nu er på historisk høje 31,2 pct. og på trods af beregninger der viser, at der årligt skal skabes 10.000 nye akademiske job, hvis efterspørgslen skal matche uddannelsesproduktionen.

Ved de forestående finanslovsforhandlinger skal Akademikerne opfordre regering og opposition til at tage ansvar og finde sammen om en særlig vækstindsats målrettet det private erhvervsliv, der ikke har tradition for akademisk arbejdskraft.

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler: ”Det er de unges vilje og lyst til at uddanne sig, der skaber fundamentet for, at vi også fremover kan finansiere vores velfærdssamfund og sikre konkurrenceevnen over for udlandet. Nu må politikerne med finansloven vise, at de tager de unges fremtidsudsigter alvorligt. Det er ganske enkelt uholdbart, at der er så lidt vilje fra regeringens side til at få skabt vækst i det private erhvervsliv og jobåbninger for unge akademikere.”

Akademikerne efterlyser en ny Vækstpilotordning på næste års finanslov. En ordning der vil kunne skabe beskæftigelse for 1.000 højtuddannede, nedbringe dagpengeudbetalingerne med 130 mio. kr. samt øge statens skatteindtægter. Og potentialet er enormt. Hvis der kommer lige så mange højtuddannede i den private sektor som i de europæiske top-5 OECD lande, vil BNP kunne øges med 20 mia. kr.

”Beregningerne af den samfundsøkonomiske gevinst ved en styrket dimittendindsats er så overbevisende, at det er komplet uforståeligt, hvis regeringen fortsat vælger at vende det blinde øje til. Vi har foreslået, at de 116 mio. kr., der hidtil har været anvendt til seks ugers selvvalgt uddannelse for ledige akademikere bruges til at kickstarte en Vækstpilotordning med et bredt vækstskabende fokus i små og mellemstore virksomheder”, udtaler Finn R. Larsen.

For yderligere kommentarer:

Formand Finn R. Larsen, mobil (+45) 29 66 69 77

[X]