Politik

En ny dagpengeaftale til et arbejdsmarked i forandring

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har nu indgået en aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige, freelancere og honorarlønnede. Dermed kan andre end lønmodtagere også have dagpenge som sikkerhedsnet, når de mister deres indkomst - fx hvis de har indtægter fra både lønarbejde, freelancearbejde og selvstændig virksomhed. Akademikerne har spillet en aktiv rolle i udformningen af det nye system og glæder sig over, at politikerne har valgt at ændre reglerne, så de matcher fremtidens arbejdsmarked.

”Det er vigtigt, at vi har et dagpengesystem, der understøtter fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, og den nye aftale betyder, at dagpengereglerne harmonerer meget bedre med et arbejdsmarked i rivende udvikling. I fremtiden vil der blive færre traditionelle lønmodtagere og flere der kombinerer forskellige ansættelsesformer med det at være selvstændig. Den gruppe skal have samme ret til at bruge dagpengesystemet som alle andre, og det får de med denne aftale,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Aftalen bygger på anbefalingerne fra en arbejdsgruppe, som det seneste år har arbejdet på at finde en model, der matcher de nye beskæftigelsesformer. Der er nu sket en harmonisering af reglerne for lønmodtagere og personer, som har andre typer af indtægt. Akademikerne har deltaget aktivt i arbejdsgruppen hele vejen igennem forløbet og er som helhed betragtet meget tilfreds med de anbefalinger, som blev resultatet.  

”Det er meget positivt, at politikerne har valgt at følge anbefalingerne fra arbejdsgruppen, som efter et meget grundigt arbejde fremlagde en afbalanceret model for, hvordan vi kan undgå den ulige adgang til dagpenge. Vi skal kunne favne den fleksibilitet og de muligheder, der ligger i de nye beskæftigelsesformer. Derfor er det ikke i orden, at nogen bliver straffet økonomisk, fordi de arbejder på en anden måde end den traditionelle, og det undgår vi heldigvis nu.” siger Lars Qvistgaard.

Med aftalen anerkendes det, at den enkelte person kan have flere forskellige typer af beskæftigelse og indkomst, som skal tælle med til optjeningen af dagpengeret. Beregningen af dagpenge til selvstændige går fra i høj grad at have været skønsbaseret og derfor svært gennem-skuelig for den enkelte, til i højere grad at bygge på allerede registrerede data. Det sker bl.a. gennem en større overensstemmelse mellem de indtægter, som opgøres i skattesystemet, og de indtægter, som tæller i dagpengesystemet. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Læs aftalen her

[X]