Politik

Dimittendledigheden i historisk perspektiv

De negative rekorder står på spring i den seneste opdatering af AC’s notat om udviklingen i ledighedsniveauet blandt dimittenderne over tid.

I september 2012 slog ledighedsudviklingen blandt akademikere med en kandidatalder under 1 år en ny negativ rekord. Her stod 3.627 nyuddannede akademikere uden job, og det er over 10 pct. flere ledige end i de hidtidige værste kriseår i 2002-2004, hvor ledigheden toppede med 3.220 tilbage i februar 2004.

En lige så kritisk udvikling kan ses blandt dimittender med en kandidatalder mellem 1 og 2 år. Ledighedsniveauet for denne gruppe tangerer den sidste historiske kriseperiode. Halveringen af dagpengeperioden til 2 år gør, at de 1.869 ledige nyuddannede i september 2012 står i langt større risiko for at miste dagpengeretten, end det var tilfældet for de ledige tilbage i 2004.

Notatet viser også relativt store forskydninger i ledighedssammensætningen, når tallene brydes ned på uddannelsesgrupper.

Generelt set medfører de kommende års store stigninger i arbejdstyrken blandt akademikere, at der fremover skal skabes markant flere job til akademikere for at holde ledighedsniveauet i ro.

Udvikling i dimittendledigheden 1996-2012

[X]