Politik

Dimittendledigheden i historisk perspektiv

Ingen bedring i ledighedssituationen for dimittender, som nu er arbejdsløse i et antal uden fortilfælde. Læs mere i dette notat, hvor Akademikerne samler op på hovedtendenserne i udviklingen i dimittendledigheden opdateret med de senest tilgængelige data fra juli 2013.

Flere bekymrende tendenser træder frem, når man kigger på tallene over ledige dimittender siden 2002. Blandt andet overgår ledighedstallet i juli 2013 på 4.639 arbejdsløse dimittender de hidtidige værste kriseår i 2002-2004, hvor ledigheden toppede med 3.224 i februar 2004.

De negative konsekvenser af denne udvikling forstærkes yderligere af, at mange dimittender i øjeblikket mister dagpengeretten uden at have haft mulighed for at prøve deres kompetencer af på det ordinære arbejdsmarked. I løbet af de første syv måneder af 2013 har 600 dimittender mistet dagpengeretten. Dette tal ventes at stige til ca. 1000 dimittender ved årsskiftet.

Notat: Udviklingen i dimittendledigheden (opdateret til og med juli 2013)

[X]