Politik

Dagpengeforslag som skræmmemodel

Dagpengeforslag som skræmmemodel for studerende og nyuddannede

Arbejdsmarkedskommissionen har i dag barslet med sin hasterapport, som bestilt af regeringen umiddelbart efter sommerferien. Resultatet af Kommissionens overvejelser er for AC skuffende, men ikke helt overraskende - det bundne mandat taget i betragtning.
 
Mest overraskende og skuffende er dog, at Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at fremover skal alle, der har taget en uddannelse, straffes med halve dagpenge efter blot 6 måneders ledighed. "Unge-reglerne" blev netop lavet for år tilbage for at motivere ufaglærte unge til at tage en uddannelse. Nu vender man hele argumentationen på hovedet, og straffer de der valgte uddannelsesvejen.
 
I en situation umiddelbart før ledigheden igen forventes at blive synlig for de nyuddannede, er det uklogt og provokerende med uddannelsesfjendske stramninger af den kaliber. Alle har tilsluttet sig, at langt flere unge skal gennemføre en videregående uddannelse, og at det er afgørende, at erhvervslivet anvender de nyuddannedes kvalifikationer. Alligevel bliver man ved med at rette bager for smed i en alt for snæver forståelse af, hvordan vi bedst nyttiggør vores arbejdsstyrke. Danmark bliver ikke mere konkurrencedygtig af, at man allerede efter 3 til 5 måneder tvinger en nyuddannet AC'er til at droppe sin målrettede og ofte komplicerede jobsøgningsproces, for i stedet at gå efter tilgængeligt ufaglært arbejde. Med forslaget adresserer man fortidens problemer, og Kommissionen fejlfortolker fuldstændig det ambitionsniveau, som de unge i dag har for deres fremtid på arbejdsmarkedet. 
 
På den generelle bane taler Arbejdsmarkedskommissionen for nødvendigheden af "et mere tidssvarende dagpengesystem". Der er desværre ikke mange tidssvarende forslag i den buket, der præsenteres i den anledning. Mere pisk og halvering af dagpengeperioden er ikke svarene, når et hovedproblem netop er, at arbejdsløshedsforsikringen er blevet stadig mindre attraktiv for store grupper på arbejdsmarkedet gennem det sidste årti. Løsningerne må findes i at forbedre arbejdsmarkedssystemerne og at fremme en mere fleksibel anvendelse af efterlønsordningen, mener AC.
 
Yderligere kommentarer eller oplysninger kan fås hos AC's formand, Sine Sunesen, eller afdelingschef Niels Lykke Jensen på hhv. 22 49 58 56 og 22 49 58 59.
 
 AC's bud på en reform der sikrer større arbejdsudbud med de rette kvalifikationer
  • Et fremtidssikret dagpengesystem, som også er attraktivt for højtuddannede med lav risiko for ledighed
  • Et grundigt eftersyn af barriere og incitamenter for øget arbejdstid
  • Virksomhedsnær uddannelse til langtidsledige og fortsat intelligent brug af løntilskud
  • Tidlig indsats med kvalitet i rådgivning og aktivering samt større rolle til a-kasser, så det dobbelte samtalesystem aflives [fælles LO-FTF-AC forslag]
  • Større rolle til universiteterne i beskæftigelsesindsatsen til dimittenderne det første ½ år efter endt uddannelse
  • Bedre udnyttelse af mulighederne for fleksibel tilbagetrækning [fælles LO-FTF-AC forslag]
  • Bedre udnyttelse af markedet blandt Andre Aktører - intelligent effektmonitorering skal sortere de dårligst performende fra
  • Tilbage-til-faget indsats for gruppen af højtuddannede, som nu er på det ufaglærte arbejdsmarked
  • Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft gennem fastholdelse af udenlandske studerende

 

[X]