Politik

Bred indsats til de udfaldstruede dagpengemodtagere

Sammenfatning af AC-organisationernes initiativer til ledige, som er i risiko for at miste dagpengeretten.

Det går den gale vej for akademikerledigheden i Danmark. Og med udsigten til at flere tusinde ledige akademikere står til at miste dagpengeretten efter årsskiftet, er behovet for handling kun blevet større. Nedenfor fremhæves nogle af de initiativer for udfaldstruede akademikere, som foregår ude i AC's medlemsorganisationer, i supplement til regeringens akutindsats.

Alt for mange dimittender og langtidsledige oplever, at de ikke kan få fodfæste og komme i job på et efterhånden længe tilfrosset arbejdsmarked.

I de faglige AC-organisationer er der stort fokus på problemet. Her arbejdes der målrettet på at gøre det nemmere for de ledige og arbejdspladserne at komme tættere på hinanden. I AC-organisationerne har den kritiske ledighedssituation ført til en forstærket indsats på flere områder. Ledighedsniveauet blandt medlemmerne i AC-organisationerne veksler betydeligt.

Synliggørelse af jobåbninger
Djøf har gjort den første jobannonce gratis på Djøf's jobunivers. Djøf søger aktivt at fremme efterspørgslen via dialog med virksomheder og brancheorganisationer. Fx er der blevet arbejdet på at oprette et større antal trainee-stillinger i samarbejde med Danske Speditører. Der kører Djøf-busser ud i landet med ledige, hvor der laves matchmaking med lokale virksomheder.

Alle medlemmer ansat i små og mellemstore virksomheder hos Djøf og Dansk Magisterforening (DM) er blevet opfordret til at tippe om ledige stillinger og jobmuligheder. Der er både hos Djøf, DM og hos Arkitektforbundet et stort fokus på jobmuligheder i udlandet, særligt i de nordiske lande.

Psykologforeningen har lanceret "Psykologkampagnen", der har til formål at finde nye opgaver til psykologer primært i den private sektor.

Generelt set har AC-organisationerne intensiveret brugen af eksisterende netværk for at finde jobåbninger for de udfaldstruede dagpengemodtagere. Både hos Det Danske Dyrlæger (DDD) og hos Jordbrugsakademikerne (JA) bliver der lagt vægt på, at udfaldstruede gennem foreningerne har adgang til et stort netværk/sektioner, og der vejledes om jobsøgning ad den vej.

Fokus på etablering af jobrotationspladser
Der er stor opmærksomhed blandt de faglige organisationer om, at akademikere nu har fået adgang til jobrotationsordningen.

AC har været i dialog med udvalgte store kommuner med opfordring til, at der oprettes kommunale jobrotationsprojekter. Psykologforeningen undersøger muligheden for jobrotation i sundhedssektoren for deres medlemmer. Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Magistrenes Arbejdsløshedskasse har taget kontakt med Rektorforeningen med henblik på at informere de almene gymnasier om mulighederne for at anvende jobrotation i den gymnasiale sektor.

Med hensyn til den private sektor er der dog udbredt skepsis om, hvorvidt der kan etableres et større antal jobrotationer. Det skyldes bl.a. for lille økonomisk incitament for virksomhederne. 

Andre initiativer
AC-organisationerne har generelt intensiveret medlemmernes muligheder for coaching og karriererådgivning.

DM har oprettet fripladser på DM-kurser samt oprettet nye skræddersyede kurser til de udfaldstruede med fokus på bl.a. innovation, opbygning af selvtillid, muligheder for at blive selvstændige. Djøf udbyder kurser i bl.a. LEAN, projektledelse mv. for de jobsøgende.

Kommunikation & Sprog og Dansk Journalistforbund (DJ) har lavet skræddersyet kursus, der løber over 13 uger til de, der står over for at miste dagpengeretten. I kraft af personlig udvikling, målretning af ideer og aktivering af relevant netværk skal kurset styrke deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet.

Akademikerkampagnen har opfordret alle akademikere - herunder også alle udfaldstruede - til at lægge deres CV ind på Akademikerbasen, hvis de ønsker at komme i betragtning til de jobåbninger i små og mellemstore virksomheder, som bliver skabt af Akademikerkampagnen.

Endvidere får de adgang til at deltage i øvrige tilbud under Akademikerkampagnen - busture med virksomhedsbesøg og speeddating-arrangementer m.v. Personer, som mister dagpengeretten, vil fortsat have mulighed for at have deres CV liggende på Akademikerbasen og få adgang til Akademikerkampagnens tilbud på lige fod med alle andre.

[X]