Politik

Bente Sorgenfrey repræsenterer Akademikerne i dagpengekommissionen

Regeringen har nedsat en dagpengekommission til at gennemgå dagpengeområdet og komme med forslag til, hvordan dagpengesystemet kan forbedres.

I kommissionen vil der indgå fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, således at LO, FTF og Akademikerne i fællesskab udpeger to repræsentanter, mens DA og KL hver udpeger en repræsentant.

Det er aftalt med LO og FTF, at lønmodtagernes repræsentation skal være på formandsniveau, og at formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, repræsenterer Akademikerne i kommissionen.

Bente Sorgerfrey skal dermed, udover at varetage sine egne medlemmers interesser, også varetage akademikernes interesser i kommissionen. For at sikre et tæt samarbejde herom, vil der blive nedsat en formøde- og baggrundsgruppe med deltagelse af Akademikernes formand, Finn R. Larsen.

De politiske drøftelser vil løbende blive gennemført i Akademikernes bestyrelse efter dialog med medlemsorganisationer og A-kasser.

Mere information:
Formand Finn R. Larsen, tlf. 29 66 69 77

[X]