Politik

Arbejdsmarkedskommissionens slutrapport

AC’s vurdering af hovedforslagene.

Arbejdsmarkedskommissionen offentliggjorde her til middag sin slutrapport, hvor kommissionen endeligt fremlagde sine anbefalinger til det politiske system og satte konkrete tal og værktøjer på de reformforslag, som man mener er nødvendige for at løse den langsigtede udfordring på arbejdsmarkedet m.h.t. arbejdskraft.
 
I vedhæftede notat gennemgår AC's sekretariat så enkelt og overskueligt som muligt de enkelte forslag og kommenterer indhold og konsekvenser. Vi har i særlig grad lagt vægt på de forslag, som berører de højtuddannede og de studerende samt ikke mindst de forslag, der kom med i allersidste fase. Det gælder ikke mindst et meget kedeligt og ugennemtænkt forslag om at nedskære dagpengeperioden for 1 år for dimittender. Lignende forslag har indenfor de sidste 10 år tidligere været bragt på bane, men er hver gang blevet slået ned, bl.a. fordi en sådan beskæring er helt urimelig for de nyuddannede. I en situation, hvor dimittendledigheden nu er stærkt stigende, bliver forslaget desto mere grotesk.
 
AC's udvalg og fora på områderne beskæftigelse og uddannelse vil i de kommende måneder gå nærmere i detaljen m.h.t. indhold og konsekvenser af Arbejdsmarkedskommissionens samlede anbefalinger.
[X]