Politik

Om Akademikernes ledighedsstatistik

Akademikernes ledighedsstatistik bygger på data fra Akademikernes, A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS), Magistrenes A-kasse (MA) samt Civiløkonomernes A-kasse (CA). 

AC-områdets fire a-kasser afleverer månedligt data til Akademikernes ledighedsstatistik samtidig med, at de afleverer data til Danmarks Statistiks Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM). Det betyder at der er tidsmæssig overensstemmelse mellem Akademikernes ledighedsstatistik og den officielle månedlige ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik. 

Perioden følger dagpengeperioden, som normalt slutter den næstsidste søndag i den pågældende kalendermåned. 

Akademikernes ledighedsstatistik er udarbejdet efter de samme principper som den officielle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik. Det vil sige, at den er baseret på dagpengeudbetalinger fra A-kasserne. Derudover er der suppleret med oplysninger om uddannelse, dimissionstidspunkt, aktivering, løntilskud og efterløn.

Ledigheden er stærkt påvirket af et årligt sæsonmønster, som kan gøre det svært at vurdere den underliggende udvikling i ledigheden. Derfor sæsonkorrigerer Akademikerne udvalgte tidsserier i publikationen. Dette gøres ved en statistik metode, der finder det årlige sæsonmønster og trækker dette ud af tidsserien. Dermed fås den sæsonkorrigerede tidsserie, som vises i publikationen. 

Akademikernes ledighedsstatistik tegner et billede af akademikernes aktuelle ledighedssituation - også regionalt og lokalt. Detaljerede tabeller for hver beskæftigelsesregion og kommune findes på www.ac.dk. Endvidere indeholder publikationen tabeller og figurer, der belyser udviklingen siden januar 1996. 

I tilknytning hertil skal bemærkes, at man ikke kan sammenligne alle uddannelsesgrupperne tilbage i tiden, idet der med mellemrum er sket enkelte justeringer af uddannelsesgrupperne.

[X]