Politik

Ledighed september 2014

Akademikerledigheden næsten uændret i september – Men stigende dimittendledighed

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 14 fra august til september og er nu på
12.299 svarende til en ledighedsprocent på 4,3.
Sammenlignet med september måned i 2013 er ledigheden steget med 249.

Dimittendledigheden er stigende og rammer magistrene hårdest
Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper og nu er på 2,4 pct. for disse grupper under et (alle akademikere bortset fra de nyuddannede) er ledigheden forsat høj og stigende for dimittender.

For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er ledighedsprocenten i september på 30,0
pct. Det er en stigning på 1,4 pct. point I forhold til august måned. Sammenlignet med september 2013 er
der tale om en stigning på 2,4 pct. point.
Blandt de større grupper har Magistrene den højeste dimittendledighed med 35,8 pct.. Herefter følger Djøf’-
erne med 31,5 pct., mens ingeniørerne ligger noget lavere med 27,3 pct..

2.475 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014
I løbet af de første 9 måneder af 2014 har 2.475 akademikere mistet dagpengeretten.
Heraf var 404 dimittender.
I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]