Politik

Ledighed oktober 2018 - foreløbig

Ledigheden på det akademiske arbejdsmarked var i oktober 2018 på 4,7 pct., hvilket er 0,2 procentpoint lavere end samme periode året før. Faldet i ledighedsgraden afspejler, at der er kommet godt 11.000 flere erhvervsaktive, mens der kun er kommet 140 flere ledige.

Akademikernes ledighedsstatistik udkom sidst med opgørelse for juni 2017. Siden har manglende dataleverancer på grund af dagpengereformen pr. juli 2017 gjort, at statistikken ikke har kunnet udarbejdes. Udover forsinkede dataleverancer har reformen også bevirket, at der muligvis er et mindre databrud mellem perioderne før og efter reformen.

Nu er der på ny tilgængelig data. Specifikt bygger den aktuelle statistik på opgørelser af medlemsdata fra Akademikernes A-kasse og CA A-kasse. Selvom der således fortsat ikke kan tegnes et samlet billede af det akademiske arbejdsmarked vurderes det, at de dele, der kan beskrives, giver værdifuld viden. Derfor offentliggøres nu de dele, der er data for.

Opgørelsen indeholder de overordnede tal, opgørelser på anciennitetsgrupper og fordelt på uddannelsesgrupper. Opgørelsen på uddannelsesgrupper er afgrænset til dem, hvor datagrundlaget dækker mindst 95 pct. De uddannelsesgrupper , der ikke er dækket, er primært magistre, psykologer, kommunikation og sprog samt de akademiske bachelorer.

Hovedtallene opsummeres i det følgende efterfulgt af tidsserierne fra januar 2017 og frem. 


Læs mere i ledighedsstatistikken her

[X]