Politik

Ledighed oktober 2015

Akademikerledigheden steg fra september til oktober 13 pct. af dimittenderne fra sommeren 2014 er fortsat ledig

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 24 fra september til oktober og er nu på 12.362 svarende til en ledighedsprocent på 4,3.

 

Sammenlignet med oktober måned i 2014 er ledigheden steget med 242 svarende til en stigning på 2,0 pct. i løbet af det seneste år.

 

Dimittendledigheden er nu på 30,4 pct. og 13,0 pct. af dimittenderne fra sommerne 2014 er fortsat ledige

 

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er steget med 90 fra september til oktober.

 

Sammenlignet med oktober 2014 er ledigheden for dimittendgruppen steget med 491 svarende til en stigning på 11,7 pct. i løbet af det seneste år.

 

Ledighedsprocenten for dimittender er i oktober 2015 på 30,4 pct.

 

13,0 pct. af dimittenderne fra sommeren 2014 er fortsat ledige i oktober 2015 – altså 15 måneder efter, at de dimitterede.

 

For sommerdimittenderne fra 2013 gælder, at 7,2 pct. af dem forsat var ledige 2 år efter at de var dimitteret.

 

2.733 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

 

I løbet af de første 10 måneder af 2015 har 2.733 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf er 519 dimittender.

Akademikerne er relativt hårdere ramt end andre grupper, i det ca. 20 pct. af dem, som har mistet dagpengeretten i 2015 er akademikere. Akademikernes andel af den samlede ledighed er ”kun” på  ca. 10 pct.

[X]