Politik

Ledighed november 2014

Akademikerledigheden faldt i november – Fortsat høj dimittendledighed

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 406 fra oktober til november og er nu på 11.725 svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

Sammenlignet med november måned i 2013 er ledigheden steget med 73.

Fortsat høj dimittendledighed

Ledighedsprocenten for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er i november på 30,2 pct., hvilket er lidt mindre end i oktober måned, hvor den var på 31,0 pct.

Sammenlignet med november måned 2014, hvor dimittendledigheden lå på 28,6 pct. er der dog tale om en stigning

Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 35,1 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 27,6 pct. og 27,5 pct. i november måned

3.029 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014

I løbet af de første 11 måneder af 2014 har 2.029 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 524 dimittender.

I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]