Politik

Ledighed marts 2016

Akademikerledigheden marts 2016

Nyt mål for dimittendledigheden

16 pct. af dimittenderne fra marts sidste år var ledige et år senere

Vi har hidtil brugt et andet mål for dimittendledigheden, antal ledige nyuddannede i procent af

nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder som mål for dimittendledigheden.

Dette tal er i offentligheden mange gange blevet forvekslet med, hvor stor en procentdel af dimittenderne, som er ledige et år efter dimission. Vi har taget konsekvensen og har fra og med februar 2016 valgt at bringe dette tal som mål for dimittendledigheden. Det vil dog fortsat være muligt at finde tallene for ledige efter kandidatalder i oversigten.

 

16 pct. af dimittenderne fra marts sidste år var ledige et år senere

I marts måned 2015 dimitterede 813 akademikere fra de videregående uddannelser. I marts 2016 var der 147 svarende til 16 pct., som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.

I ovenstående figur er det muligt måned for måned at følge dimittendledigheden et år efter dimission.

 

Akademikerledigheden uændret fra februar til marts

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i marts måned på 12.264 svarende til en ledighedsprocent på 4,2, hvilket er uændret i forhold til februar måned.

[X]