Politik

Ledighed marts 2014

Akademikerledigheden næsten uændret i marts – fortsat høj dimittendledighed

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 20 fra februar til marts og er nu på 11.661 svarende til en ledighedsprocent på 4,3 pct.

I forhold til marts 2013 er der tale om et fald på ca. 1.250.  Man skal i denne sammenhæng dog være opmærksom på, at der er ca. 4.000 akademikere, som har mistet dagpengeretten i løbet af 2013 og derfor ikke længere tæller med i ledighedsstatistikken.

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed er faldet en smule fra 3.713 i februar 2014 til 3.637 i marts 2014.

I forhold til marts 2013 er antal ledige dimittender faldet med ca. 250.

Dimittendledigheden er fortsat det største problem

Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper og nu er på 2,5 pct. for disse grupper under et(alle akademikere bortset fra de nyuddannede) er ledigheden forsat høj for dimittender. For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder er ledighedsprocenten på 28,6 pct.

861 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014

I løbet af de første 3 måneder af 2014 har 861 akademikere mistet dagpengeretten.

Heraf var 128 dimittender.

I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]