Politik

Ledighed maj 2016

Akademikerledigheden steg i maj

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i maj måned på 12.684 svarende til en ledighedsprocent på 4,4.

I forhold til april måned er der blevet 173 flere ledige akademikere.

Sammenlignet med maj måned sidste år er der tale om en stigning i ledigheden på 852.

 

Den relative ledighed for alle akademikere er steget med 0,2 pct. points fra 4,2 pct. i  maj 2015 til 4,4 pct. i maj 2016.

 

Det er udelukkende de nyuddannede, som bidrager til stigningen i ledigheden. Ledighedsprocenten for personer med en kandidatalder under 1 år er steget fra 28,8 pct. i maj 2015 til 30,3 pct. i maj 2016. Ledighedsprocenten for de øvrige kandidataldersgrupper har været faldende det seneste år.

 

19 pct. af dimittenderne fra maj sidste år var ledige et år senere

I maj måned 2015 dimitterede 651 akademikere fra de videregående uddannelser. I maj 2016 var der 118 svarende til 19 pct., som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.

I ovenstående figur er det muligt måned for måned at følge dimittendledigheden et år efter dimission.

[X]