Politik

Ledighed maj 2015

Akademikerledigheden steg en anelse fra april til maj

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 41 fra april til maj og er nu på 11.697 svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

Sammenlignet med maj måned i 2014 er ledigheden steget med 383 svarende til en stigning på 4,3 pct. i løbet af det seneste år.

Dimittendledigheden steg også – og er fortsat høj

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er steget med 26 fra april til maj.

Sammenlignet med maj 2014 er ledigheden for den samlede dimittendgruppe steget med 391 svarende til en stigning på 10,9 pct. i løbet af det seneste år.

Ledighedsprocenten for dimittender er i maj 2015 på 28,4 pct.

Dimittendledigheden er højest hos magistrene med 34,1 pct. mens dimittendledigheden blandt Djøf’ere og ingeniører er på hhv. 27,0 pct. og 27,2 pct. i maj måned.

 

1.321 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

I løbet af de første 5 måneder af 2015 har 1.321 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf var 263 dimittender.

I hele 2013 og 2014 var der i alt 7.297 akademikere, som mistede dagpengeretten.

[X]