Politik

Ledighed juni 2017

Den sæsonkorrigerede ledighed for akademikere for juni måned var 4,6 pct. Det er et uændret niveau, i forhold til foregående måneder og det laveste niveau siden juli 2016.

Uændret ledighedsprocent for akademikere
Den sæsonkorrigerede ledighed for akademikere for juni måned var 4,6 pct. Det er et uændret niveau, i forhold til foregående måneder og det laveste niveau siden juli 2016.

Samme antal ledige akademikere til trods for en fordobling i antallet af medlemmer
Forsidefiguren viser udviklingen i antal forsikrede og antal ledige medlemmer i de akademiske a-kasser fra januar 1996 til juni 2017. Figuren viser stort set en fordobling i antallet af forsikrede medlemmer (fra 158.000 til 310.000) samt et antal ledige som for 20 år siden. Dermed er ledighedsgraden kun det halve af, hvad den var for 20 år siden.


Over 80 pct. af de dimitterede fra juni 2016 er i beskæftigelse et år senere
Blandt dimittenderne fra juni måned 2016 er 19 pct. ledige pr. juni 2017, svarende til ca. hver femte. Dermed er godt 4 ud 5 kommet i beskæftigelse.


Stor stigning i antal sommerdimittender og deres beskæftigelse
Antallet af sommerdimittender fra årgang 2016 er steget med knap 3.000 i forhold til årgang 2015. Heraf er der knap 500 flere ledige blandt 2016-årgangen, sammenlignet med 2015-årgangen. Det betyder dermed, at der er ca. 2.500 flere dimittender i beskæftigelse i juni i år, sammenlignet med beskæftigelsen for dimittendårgangen forrige år.

[X]