Politik

Ledighed juli 2016

Akademikerbeskæftigelsen er steget med 13.100 det seneste år.

Akademikerledigheden steg i juli

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere er i juli måned på 13.235 svarende til en ledighedsprocent på 4,4.

I forhold til juni måned er der blevet 980 flere ledige akademikere.

 

Akademikerbeskæftigelsen er steget med 13.100 det seneste år

Sammenlignet med juli måned sidste år er der tale om en stigning i ledigheden på 1.089.

I samme periode er antallet af akademikere i arbejdsstyrken vokset med 14.200. Det vil sige, at der nu er 13.100 flere akademikere i beskæftigelse end for et år siden svarende til en stigning i beskæftigelsen på 4,6 pct. i løbet af det seneste år.

Den relative ledighed for alle akademikere er steget med 0,1 pct. points fra 4,3 pct. i  juli 2015 til 4,4 pct. i juli 2016.

 

13 pct. af dimittenderne fra juli sidste år var ledige et år senere

I juli måned 2015 dimitterede 909 akademikere fra de videregående uddannelser. I juli 2016 var der 116 svarende til 13 pct., som endnu ikke var kommet i beskæftigelse.

I forsidefiguren er det muligt måned for måned at følge dimittendledigheden et år efter dimission.

[X]