Politik

Ledighed juli 2014

Akademikerledigheden steg i juli – Rekordhøj dimittendledighed

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere steg med 442 fra juni til juli og er nu på 11.881 svarende til en ledighedsprocent på 4,3.

Ledighedsstigningen skyldes en markant stigning i dimittendledigheden på 468 fra 3.712 i juni 2014 til 4.180 i juli måned.

 

Dimittendledigheden er steget markant

Mens ledigheden falder for de øvrige akademikergrupper og nu er på 2,3 pct. for disse grupper under et (alle akademikere bortset fra de nyuddannede), er ledigheden forsat høj og stigende for dimittender.

For nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder, er ledighedsprocenten i juli på 31,2 pct., hvilket er den højeste ledighedsprocent for dimittendgruppen, som vi har målt i nyere tid.

Her til kommer, at flere dimittender nu bliver langtidsledige. Ledighedsprocenten for akademikere med en kandidatalder ml. 1-2 år er nu på 12,3 pct.

 

1.894 akademikere har mistet dagpengeretten i 2014

I løbet af de første 7 måneder af 2014 har 1.894 akademikere mistet dagpengeretten.

Heraf var 298 dimittender.

I hele 2013 var der 4.027 akademikere, som mistede dagpengeretten.

 

[X]