Politik

Ledighed januar 2016

Akademikerledigheden faldt fra december til januar

25 pct. af dimittenderne fra sommeren 2015 er ledige i januar

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed for akademikere faldt med 353 fra december til januar og er nu på 11.860 svarende til en ledighedsprocent på 4,1.

Sammenlignet med januar måned i 2015 er ledigheden steget med 91 svarende til en stigning på 0,8 pct. i løbet af det seneste år.

 

Dimittendledigheden er nu på 28,6 pct

Den sæsonkorrigerede dimittendledighed(ledighed for nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder) er faldet med 43 i januar sammenlignet med december.

Sammenlignet med januar 2015 er ledigheden for dimittendgruppen steget med 633 svarende til en stigning på 16,7 pct. i løbet af det seneste år.

I samme periode er antallet af dimittender steget med 2.100, hvilket er forklaringen på at dimittendledighedsprocenten kun er steget med 0,4 procentpoint fra 28,2 procent i januar 2015 til 28,6 pct. i januar 2016.

25,6 pct. af dimittenderne fra sommeren 2015 er ledige i januar – altså 6 måneder efter dimissionen.

11,0 pct. af dimittenderne fra sommeren 2014 er fortsat ledige i januar 2016 – altså 1½ år efter dimissionen.

 

314 akademikere har mistet dagpengeretten i januar 2016

I løbet af januar 2016 har 314 mistet dagpengeretten. Heraf er 36 dimittender

I løbet af hele 2015 mistede 3.343 akademikere dagpengeretten. Heraf er 613 dimittender.

[X]